Free2choose

Lesmateriaal over botsende mensenrechten
 • burgerschap
 • discriminatie
 • vooroordelen
 • Nederlands
 • voortgezet onderwijs

In Free2choose discussieer je met leerlingen op basis van filmpjes over botsende grond- en mensenrechten. Zoals vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en het recht om niet gediscrimineerd te worden. Met Free2choose maak je leerlingen bewust van het belang van grond- en mensenrechten.

Voor wie
jongeren, havo/vwo
Duur
30-60 minuten
Max. personen
30

Filmpjes als basis van de discussie

Tien korte filmpjes waarin fundamentele rechten met elkaar in botsing komen zijn de basis van deze discussietool. Aan het einde van ieder filmpje wordt een vraag gesteld waarop leerlingen alleen met ‘ja’ of ‘nee’ kunnen antwoorden. Stemmen kan met een smartphone of met kaartjes die bij het spel zitten.

Ga hierna de discussie met de leerlingen aan. De discussie is geen debat dat leerlingen moeten of kunnen winnen. Het is een uitwisseling van standpunten en argumenten.

Inhoud lesmateriaal Free2choose 

 • 5 filmpjes met verdiepingsopdrachten
 • 5 extra filmpjes
 • Werkbladen en verdiepingsopdrachten
 • Handleiding voor docenten met achtergrondinformatie, discussievormen en tips

Leerdoelen Free2Choose

Leerlingen leren:

 • Hun mening te vormen op basis van verschillende bronnen en discussies.
 • Zich te verplaatsen in het standpunt van anderen en respectvol om te gaan met verschillende opvattingen en kritiek.
 • Ten minste drie grondrechten in hun eigen dagelijks leven te benoemen.
 • In te zien dat vrijheden (rechten) begrensd zijn en met een voorbeeld uit hun eigen leefwereld duidelijk te maken dat grondrechten kunnen botsen.
 • Twee argumenten te geven voor het belang van grondrechten voor een democratische (vrije) samenleving.