Beheer en behoud Anne Frank Collectie

Bruikleen­aanvragen

Objecten uit de collectie van de Anne Frank Stichting zijn beschikbaar voor bruikleen. Dit kan alleen als de objecten in goede conditie zijn en als de aanvrager aan de voorwaarden voor vervoer en verblijf voldoet. De aanvraag voor een bruikleen kan alleen per post.

Voorwaarden voor de bruikleenaanvraag

Een object uit de collectie wordt alleen uitgeleend als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

 • Doe de bruikleenaanvraag minimaal drie maanden voor de ingangsdatum van de bruikleen. Voor aanvragen uit het buitenland geldt een termijn van zes maanden.
 • In de aanvraag staat:
  • Naam en adres van de instelling die de bruikleen aanvraagt.
  • Naam, functie, telefoon, postadres en e-mail van de contactpersoon.
  • Een actueel facility report van de instelling.
  • De reden van de aanvraag (bijvoorbeeld een tentoonstelling) en omschrijf in het kort het project.
  • De periode, naam en plaats waar de bruikleen te zien is. 
  • Informatie over het/de aan te vragen object(en).
 • Je kan de aanvraag alleen per post doen. Stuur de aanvraag naar Anne Frank Stichting Postbus 7030, 1000 AS Amsterdam.

Of een object uitgeleend wordt, hangt af van onder andere de beschikbaarheid en de reden van de aanvraag.

Kosten bruikleen

Alle kosten die te maken hebben met de bruikleen zijn voor de aanvrager. Bijvoorbeeld de kosten van een conditierapport, de verpakking, verzekering en transport.

Meer informatie 

Neem voor vragen over een bruiklenen contact op met de afdeling Collecties via telefoonnummer T +31 (0)20 5567100 of via ons contactformulier.

Naar het contactformulier