Beheer en behoud Anne Frank Collectie

Papiercollectie digitaal

Geconserveerd met subsidie van Metamorfoze

De collectie van de Anne Frank Stichting bestaat voor een groot deel uit papier. Denk aan brieven en documenten. Metamorfoze hielp ons met het behoud van dit papieren erfgoed. Door deze subsidie is een groot deel van de papiercollectie geconserveerd en gedigitaliseerd.

Een grote collectie op papier

Er zitten veel papieren werken in de collectie van de Anne Frank Stichting zoals brieven en kaarten van de familie Frank en archiefstukken van het bedrijf van Otto Frank. De hele collectie bestaat uit ongeveer 15.000 objecten en 15 meter archief.

Voorbeelden uit de collectie op papier: 

  • een originele brief van Anne 
  • lesmateriaal van Margot 
  • correspondentie tussen Otto en de lezers van het dagboek 
  • archiefstukken van Opekta
  • het originele script van het toneelstuk 

Dankzij het Metamorfoze project konden veel collectiestukken worden gefotografeerd. Daarnaast is de hele collectie omgepakt in nieuwe zuurvrije dozen. Ook zijn kleine restauraties uitgevoerd. Zoals vlakken, ontzuren en repareren van scheurtjes in papier. 

Over Metamorfoze

Het programma Metamorfoze bestaat sinds 1997 en wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Voor Metamorfoze is digitalisering (preservation imaging) een conserveringsmethode. Organisaties kunnen deze subsidie aanvragen om hun collectie te conserveren. Met deze subsidie werd  papierverval door verzuring, inktvraat en kopervraat voorkomen. De Anne Frank Stichting ontving in 2005 en in 2011 een subsidie om grote delen van de collectie te digitaliseren, veilig te verpakken en preventief te conserveren.

Zo werkt het digitaliseren van de collectie

Van het papieren origineel wordt een digitale kopie gemaakt. De informatie van het papieren origineel wordt hoogwaardig gedigitaliseerd (preservation imaging). Dit houdt in dat de digitale afbeeldingen van een dusdanige kwaliteit moeten zijn dat ze het originele materiaal kunnen vervangen. De originelen hoeven hierdoor niet steeds uit het archief gehaald te worden. Onderzoek kan nu vanaf de computer gedaan worden.

Duurzame opslag

De digitale bestanden worden duurzaam opgeslagen. De bestanden zijn opgeslagen in het e-depot van het Nationaal Archief. Om een optimale kwaliteit van de digitale kopie te waarborgen heeft Bureau Metamorfoze richtlijnen opgesteld. Hierin staan technische kwaliteitsstandaarden waaraan de digitale images voor Metamorfoze moeten voldoen.

Lees meer over het programma Metamorfoze