Over ons

Steun ons

Doneer aan de Anne Frank Stichting

Met jouw donatie, en de steun van fondsen en subsidies kunnen we als non-profitorganisatie onze missie uitvoeren. We willen jongeren bewust maken van de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie. En hen leren waarom vrijheid, gelijke rechten en democratie zo belangrijk zijn.

De wereld maakt een ongekende crisis door die voor ons allemaal en dus ook voor de Anne Frank Stichting, enorme gevolgen heeft. Als onderdeel van de wereldwijde inspanning om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden hebben wij het museum moeten sluiten.  Er bestaat nog geen zekerheid over de datum waarop wij het Anne Frank Huis kunnen heropenen. Sinds Otto Frank zestig jaar geleden het Anne Frank Huis opende voor het publiek, hebben we het museum nooit meer dan een paar uur hoeven sluiten.

Aangezien wij geen structurele overheidssubsidie voor het museum ontvangen en voor onze inkomsten afhankelijk zijn van het museumbezoek, bedreigt deze situatie de continuïteit van onze organisatie.

Veel van onze bezoekers laten weten ons te willen steunen. Dat waarderen wij bijzonder. Als je om die reden besluit een bedrag aan het Anne Frank Huis te doneren, zijn we je daar heel dankbaar voor. Met elk bedrag help je ons verder.

Doneer aan de Anne Frank Stichting

Maak je donatie over naar de Anne Frank Stichting:

  • IBAN: NL54RABO0122469925
  • BIC: RABONL2U 

Zet in je omschrijving ook je naam, adres, woonplaats en land.

Alvast bedankt voor je donatie!

Donatie is aftrekbaar

De Anne Frank Stichting heeft het ANBI keurmerk. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkingsbelasting en erfbelasting. Hiermee is je donatie aftrekbaar van de inkomstenbelasting, het RSIN-nummer is 002954485. 

Vragen over donaties

Heb je vragen over donaties, andere schenkingen en nalatenschappen? Neem dan contact met ons op.

Contact