Het Jongerenteam

Jaarverslag 2017

Elk jaar stelt de Anne Frank Stichting een Jongerenteam samen, bestaande uit jongeren tussen de 16 en 20 jaar.

Programma

De jongeren krijgen een opleidingsprogramma. Zij leren over de geschiedenis van Anne Frank, de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging en gaan aan de slag met de vraag wat de betekenis is van deze geschiedenis voor ons vandaag de dag. Vervolgens leren zij over de werking van vooroordelen, stereotypen, discriminatie en antisemitisme en de lessen die geleerd kunnen worden uit de geschiedenis van Anne Frank.

In workshops gaan zij met deze vraag aan de slag en ontwikkelen zij een eigen project voor hun klas- en eventuele andere leeftijdsgenoten in hun directe omgeving. Gezamenlijk reflecteren zij op gebeurtenissen in het verleden en gaan zij in gesprek over uitsluiting, negatieve beeldvorming en discriminatie in het heden. De betrokkenheid, inzet en creativiteit van de jongeren is enorm.

‘Ik wil me persoonlijk inzetten tegen vooroordelen en discriminatie omdat ik jarenlang ben gepest en al te bekend ben met vooroordelen. Ik hoop dat ik met dit project een verschil kan maken voor andere jongen die in dezelfde situatie zitten. Ik ben er sterker dan ooit uit gekomen en wil dat overdragen aan andere jongeren, ze laten zien dat ze niet bang moeten zijn om zichzelf te zijn.’

Alumni Jongerenteam

Naast de 14 jongeren die deelnemen aan het Jongerenteam zijn 16 alumni (deelnemers uit voorgaande jaren) voor de Anne Frank Stichting actief. Sommigen staan  het huidige Jongerenteam als mentor bij, anderen organiseren een museumbezoek en educatief programma voor klasgenoten, collega's of asielzoekers/ statushouders. Alumni helpen ook met de organisatie van trainingen voor politieagenten en seminars voor docenten.