Organisatie jaarverslag 2017

Organisatie en missie

Jaarverslag 2017

In samenwerking met Otto Frank wordt op 3 mei 1957 de Anne Frank Stichting opgericht, met als doel de onderduikplek van Anne Frank te beheren en open te stellen voor het publiek en Annes levensverhaal wereldwijd onder de aandacht te brengen.

Missie Anne Frank Stichting

De Anne Frank Stichting is een onafhankelijke organisatie die de plek beheert waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog was ondergedoken en waar zij haar dagboek schreef. De Stichting brengt haar levensverhaal wereldwijd onder de aandacht, ter bezinning op de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie, en het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie.

“Wat is gebeurd, kunnen we niet meer veranderen. Het enige dat we kunnen doen is van het verleden leren en beseffen wat discriminatie en vervolging van onschuldige mensen betekenen.”

Speerpunten in 2017

2017 staat in hoge mate in het teken van de vernieuwing van het museum en het digitale landschap. Dit zijn omvangrijk projecten waar veel middelen en menskracht voor ingezet worden.

We zien dat de algemene kennis over de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging onder jongeren afneemt maar ook dat de belangstelling voor deze geschiedenis onverminderd groot is, ook onder jongeren. Zowel in ons museum als in onze educatieve materialen willen we daarom meer aandacht laten uitgaan naar de historische achtergronden van het levensverhaal van Anne Frank. Kennis van die achtergronden is ook nodig om de relevantie van deze geschiedenis voor het heden te kunnen begrijpen.

Bij het bestrijden van antisemitisme zal het accent in 2017 liggen op de ontwikkeling van de online tool tegen antisemitisme en andere vormen van discriminatie. Met de sportwereld zoeken wij samenwerking bij de bestrijding van antisemitisme en discriminatie.