Wat we doen

Voor het voetbal

Aanpak van antisemitisme, racisme en discriminatie

Voetbal is een afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Met maatschappelijke problemen zoals antisemitische spreekkoren en vormen van discriminatie. Toch is de sport ook een leerzame omgeving waar veel jongeren bereikt kunnen worden. Daarvoor heeft de Anne Frank Stichting een educatief aanbod.

Aanpak voor het voetbal

De aandacht van de Anne Frank Stichting ligt op twee verschillende educatieve aanpakken:
Een preventieve aanpak gericht op jongeren. Zodat zij bewust worden van de verschillende vormen van discriminatie.
Een educatieve aanpak van (mogelijke) daders van antisemitische en racistische spreekkoren rondom voetbalwedstrijden.

Beide activiteiten worden in samenwerking met professionele voetbalclubs en lokale partners opgezet en uitgevoerd. 

De preventieve aanpak

In de Fair Play workshop spelen jongeren het online computerspel ‘Fair Play’. Het daagt ze uit bewust na te denken over hun eigen handelen. Welke rol nemen jongeren aan op belangrijke momenten? Doen ze mee? Helpen of kijken ze toe? Door het spelen van dit spel worden jongeren bewuster over thema’s als antisemitisme, racisme en homofobie.

Lees meer over Fair Play

De educatieve aanpak

De educatieve aanpak van spreekkoren bestaat uit een intensief dagprogramma als onderdeel van ‘het Spreekkorenproject’. Deze aanpak is voor jonge fans die zich in de toekomst kunnen misdragen en voor fanatieke voetbalsupporters die opvallen door antisemitisch of racistisch gedrag. Het dagprogramma bestaat uit een lokale dagtour, waar de liefde en trots voor iemands club en stad centraal staan. Tijdens de tour worden verhalen verteld van mensen die gekwetst worden door de spreekkoren. 

Lees meer over Het Spreekkorenproject

Contact

Heb je een vraag over de deze aanpak of wil je meer weten? Neem dan contact op via ons contactformulier.