COLUMN - Wat gebeurt er allemaal bij de Anne Frank Stichting? In het museum, maar bijvoorbeeld ook op de afdeling Educatie en tijdens reizende tentoonstellingen. Medewerkers van de Anne Frank Stichting vertellen. Dit keer aan het woord: Piet van Ledden over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Leren van de geschiedenis?

De Verenigde Naties vergaderen in Parijs over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948). © UN Photo/MB
  • Printen
  • RSSRSS

‘De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is een lijst van idealen’, zegt een collega. We discussiëren over de vraag of mensen werkelijk leren van de geschiedenis en over hoe je deze vraag in de klas kunt behandelen. Dit kan heel goed met twee sprekende historische foto’s.

Tweede Wereldoorlog en de Holocaust

Eleanor Roosevelt

Eleanor Roosevelt spreekt op 10 december 1948 de vergadering van de Verenigde Naties in Parijs toe vlak voor de stemming over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Samen met 18 vertegenwoordigers uit verschillende  landen heeft zij bijna twee jaar aan de tekst gewerkt. De lijst van 30 mensenrechten is een reactie op de verschrikkingen van de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog. De 50 landen die op 10 december 1948 vertegenwoordigd zijn in de Verenigde Naties nemen de resolutie over de Universele Verklaring aan; 42 landen stemmen voor en er zijn 8 landen die zich onthouden van stemming.

© UN Photo/MB

Adolf Hitler

15 jaar voor de ondertekening van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, is Adolf Hitler in Duitsland aan de macht gekomen. Onder zijn leiding verandert Duitsland in het voorjaar van 1933 in een dictatuur. Slechts een partij is in het Duitse parlement vertegenwoordigd. 

Hitler wordt begroet door het Duitse parlement voorafgaand aan zijn toespraak waarin hij de Duitse overwinning West-Europese landen bevestigd, 19 juli 1940.© Beeldbank WO2/NIOD

Artikel 1

De preambule bij de Verklaring maakt meteen duidelijk waar mensenrechten toe zouden moeten leiden: “Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld.”

Dit kan alleen tot stand komen als mensen hun rechten én plichten serieus nemen, zoals verwoord in artikel 1: “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.” 

Klaar voor gebruik in de les

Gebruik de twee foto’s om met je leerlingen na te denken over 65 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.  

Dowload een pdf met de twee foto’s in één scherm (515KB)

Columnist: Piet van Ledden

Piet van Ledden is projectleider bij de afdeling Educatie van de Anne Frank Stichting.

Bekijk ook

Nieuw boek over antisemitisme Geschiedenis en actualiteit

In het laatste kwart van de vorige eeuw was het leven een stuk overzichtelijker...

Meer

Een klein gebaar kan al verschil maken Pilot met theaterlessen bij de strip Nieuwe vrienden

Tijdens de theaterlessen had ik een uitspraak van de dichter Sophocles in mijn hoofd: ‘Men moet leren door het te doen, want…

Meer

“Slachtoffers zijn zwak...” dader, helper, slachtoffer en toeschouwer

‘De Zoektocht’ is een educatief stripverhaal over de Holocaust, waarin de rollen van dader, helper, slachtoffer en…

Meer

“Daar heb ik wel van terug!” Antisemitisme in de klas

Uit een onderzoek in opdracht van de Anne Frank Stichting blijkt dat ruim een derde van de docenten geschiedenis en…

Meer

"Waarom zeg jij dit ..." Column van docent maatschappijleer en burgerschap

Over bespreekbaar maken van discriminatie en vooroordelen op school.

Meer

"Welke leerling herkent dit niet?” educatieve strip

Stel: je verhuist als tiener tegen je zin van een dorp naar de stad...

Meer

“Dus toen ik geboren werd gebeurde dat nog” Meester Bart werkt op een middelbare school in de Amsterdamse Bijlmer.

Ik merk bij mijn leerlingen dat er grote verschillen onderling zijn qua wat ze weten van de Tweede Wereldoorlog...

Meer

“Waarom zeg je dat eigenlijk?” Meester Bart werkt op een middelbare school in de Amsterdamse Bijlmer.

Ik geef les in Amsterdam-Zuidoost, een gebied met wel 170 verschillende culturen...

Meer

Herdacht: de opstand in Sobibor

In 1943 kwamen negentien treinen vanuit Westerbork in Sobibor aan...

Meer

Antisemitisme onderzoek

Het rapport van het onderzoeksbureau Panteia, in opdracht van de Anne Frank Stichting, toont aan dat in het afgelopen jaar…

Meer

Stilte voor de storm

Zomaar een foto uit de Tweede Wereldoorlog, gemaakt door een Duitse militair...

Meer

Hulplijn

Hoe denken eerstejaars Pabo studenten over lesgeven over Anne Frank? Hoe staat het met hun kennis? Met collega Guido…

Meer

"Hé, daar breng ik de krant!" Piet van Ledden geeft in aanloop naar 4-5 mei een gastles

In de aanloop naar 4 en 5 mei heb ik een gastles gegeven op mijn oude basisschool in Nunspeet...

Meer

Mensenrechten, hè wat saai Mensenrechten, hé wat saai

Het imago van mensenrechten is niet zo positief, want veel leerlingen vinden het maar een abstract en dus wat saai…

Meer

Dag tegen racisme Dag tegen racisme

Je denkt op 21 maart misschien aan het begin van de lente, maar ik heb het over de internationale antiracisme dag van de VN...

Meer

Antisemitisme bestrijding Een belangrijk speerpunt van ons werk

De Anne Frank Stichting besteedt relatief veel tijd, menskracht en energie aan het tegengaan en bestrijden van antisemitisme...

Meer

Antisemitisme Achtergronden en wat doe je er aan...

'Jood’ is cool ontdekte een Leidse taalwetenschapper onlangs...

Meer

Vergeten slachtoffers Vergeten slachtoffers

‘Waarom is alleen Anne zo beroemd?' vraagt Mustafa tijdens een les op Openbare Basisschool de Piramide, in Haarlem, ‘er zijn…

Meer

'De leukste ideeën!' 'Docenten hebben vaak de leukste ideeën!'

Lies Schippers van de afdeling Educatie ziet graag dat docenten hun ideeën uitwisselen...

Meer

Een bijzondere groepsontvangst Een bijzondere groepsontvangst in het museum

Anja van ’t Hoenderdaal is educatief medewerker Groepsontvangsten...

Meer

Partnerscholen Column

Het idee voor Partnerscholen is ontstaan vanuit de wens om vaker en duurzamer met docenten samen te werken.

Column