LessonUp digiles

Democratie is van jou

Ervaar het belang van democratie en rechtsstaat
  • burgerschap
  • Nederlands
  • Engels
  • Duits
  • Spaans
  • voortgezet onderwijs
  • mbo

De democratie is van belang voor ons allemaal. Voor leerlingen en/of studenten is het echter vaak een abstract begrip. In deze interactieve les krijgen zij aan de hand van een geanimeerde video uitleg over het begrip democratie en hoe de democratie van invloed is op hun dagelijkse leven.

Voor wie
vmbo, havo/vwo, mbo (niveau 1 t/m 4), mbo, voortgezet onderwijs
Duur
30 minutes
Kosten
gratis
Onderdelen
video, handleiding, LessonUp digiles

Lesbeschrijving

Gelijke rechten, vrijheid en democratie zijn niet vanzelfsprekend. De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust leren ons dat democratie en rechtsstaat onmisbaar zijn voor een vreedzame samenleving. Het is belangrijk dat we van deze geschiedenis leren.

In deze interactieve werkvorm leren leerlingen en/of studenten aan de hand van een geanimeerde video over het begrip democratie. Ze ervaren hoe de democratie van invloed is op hun dagelijkse leven en ontdekken hoe ook zij kunnen bijdragen aan het beschermen van de democratie.

De korte animatie is geïnspireerd op het boek 'Over tirannie' van hoogleraar geschiedenis Timothy Snyder. De werkvorm bevat bovendien een video waarin een jongere vertelt over wat de democratie voor hem betekent. Zijn verhaal vormt het startpunt van een klassikaal gesprek waarin je de waarde van democratie verkent met je leerlingen of studenten.

Kerndoelen

De werkvorm van 30 minuten is geschikt voor het voortgezet onderwijs en het mbo. Deze les sluit aan bij de kerndoelen: 36, 38, 44 (VO) en de politiek-juridische dimensie en sociaal-maatschappelijke dimensie (MBO).