Colofon

Over deze website

Webbrowsers

Deze website kan met alle recente webbrowsers bekeken worden. Hier vind je recente browsers:

  • Firefox: desktop, Android, iOS
  • Chrome: desktop, voorgeïnstalleerd op Android, iOS
  • Opera: desktop, Android, iOS
  • Edge: voorgeïnstalleerd op Windows 10 computers
  • Safari: voorgeïnstalleerd op Apple computers, iPads en iPhones

Internet Explorer is niet meer geschikt voor deze website, net als andere, oudere versies van browsers die nog wel op oude besturingssystemen draaien.

Auteursrecht

Alle rechten met betrekking tot de inhoud en samenstelling van deze website zijn voorbehouden aan de Anne Frank Stichting, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Anne Frank Stichting is het niet toegestaan om teksten, informatie, software, videobeelden, foto's en/of ander beeld- en/of geluidsmateriaal te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier.

Conceptontwikkeling, vormgeving en technische realisatie

  • Conceptontwikkeling en vormgeving: DOOR – het cultuurlabel van IN10, Rotterdam
  • Technische realisatie: Maykin Media, Amsterdam

Aansprakelijkheid

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, aanvaardt de Anne Frank Stichting geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schrijf-/typefouten, onjuistheden en/of onvolledigheden. De Anne Frank Stichting aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke directe of indirecte schade die zou kunnen zijn ontstaan door technische storingen of door gebruik van de op de website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.


Copyright © 2018
Anne Frank Stichting, Amsterdam