No description available.

Antisemitisme

Haat tegen Joden, toen en nu

Antisemitisme betekent Jodenhaat. Doelwitten van antisemitisme zijn Joden en (vermeende) Joodse instellingen. Antisemitisme zit vooral in de hoofden van mensen, geënt op irrationele ideeën over Joden. Bekijk de video om te zien hoe het kan dat Jodenhaat al eeuwenlang bestaat. Bekijk ook de video’s met persoonlijke verhalen van jongeren onder veelgestelde vragen.

Antisemitisme betekent Jodenhaat. Bekijk de video om te zien hoe Jodenhaat al heel lang bestaat en nog steeds bestaat

Educatie en onderzoek

De Anne Frank Stichting ontwikkelt tal van educatieve activiteiten ter bevordering van verdraagzaamheid en wederzijds respect in de samenleving. Daar hoort het tegengaan van antisemitisme bij. Bekijk onze onderzoeken en bekijk ons lesmateriaal, inclusief onze tips over hoe om te gaan met antisemitische uitingen in de klas. Lees ook wat we doen om discriminatie en antisemitische spreekkoren binnen het voetbal tegen te gaan.

Onderzoek naar antisemitisme
Tips voor docenten over omgaan met antisemitisme in de klas
Bestrijding van antisemitisme en racisme in het voetbal
Trainingen voor docenten en andere professionals

Wij maken ons zorgen

Wij maken ons ernstige zorgen over de oorlog tussen Israël en Hamas, die diepe wonden onder Israëliërs en Palestijnen slaat en wantrouwen en haat tussen beide volken voedt. Wij maken ons ook ernstige zorgen over de gevolgen van deze oorlog in de rest van de wereld, de toenemende verharding, de toenemende haat, tegen Joden, tegen moslims.

Verklaring over toenemend antisemitisme
Vrijheid van meningsuiting (ingezonden brief NRC)