Is antisemitisme een vorm van racisme?

Antisemitisme betekent haat tegen Joden. Het woord komt uit de 19e eeuw, toen het indelen van mensen in verschillende rassen normaal werd gevonden. Veel mensen in Europa vonden het ‘blanke ras’ beter en sterker dan andere. Maar zijn Joden dan een bepaald ‘ras’? En is antisemitisme ook racisme?

Racisme gaat uit van het idee dat er verschillende menselijke rassen zijn: het ‘blanke ras’, het ‘zwarte ras’, het ‘gele ras’, het ‘rode ras’. Mensen van hetzelfde ras zouden gemeenschappelijke eigenschappen bezitten.

Ook Hitler en de nationaalsocialisten (nazi’s) geloofden dat mensen in te delen zijn in rassen. En ze geloofden dat er een strijd tussen de rassen gaande was. De Joden waren volgens de nazi’s een zwak, gevaarlijk en minderwaardig ras dat niet in Duitsland thuis hoorde. 

De ideeën van Hitler en de nazi’s zijn racistisch. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de wetenschap aangetoond dat het indelen van de mensheid in verschillende rassen verkeerd was. Bij mensen bestaat maar één ras: het menselijke ras.

Maar er bestaan ook vormen van antisemitisme die niet of minder racistisch zijn. Haat tegen Joden is in het verleden sterk vanuit de christelijke kerken aangewakkerd. In christelijk Europa en ook in de wereld van de islam zijn er periodes geweest waarin Joden werden vervolgd. Ze werden vervloekt, niet omdat ze tot een ander ‘ras’ behoorden, maar omdat ze niet in de juiste God zouden geloven.

Conclusie: Joden zijn geen ras en het denken in rassen is verkeerd en gevaarlijk. Maar sommige mensen geloven hier nog wel in. Als ze vanuit dat idee Joden haten, is dat zonder twijfel racistisch.