Periodieke schenking

De Anne Frank Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI, algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat periodieke giften aan de Anne Frank Stichting volledig aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen. De Anne Frank Stichting hoeft over uw gift geen schenkingsbelasting af te dragen. Iedere euro komt dus volledig ten goede aan de missie van de Stichting.  

De periodieke schenking

Het belastingvoordeel is meestal het grootst wanneer u een periodieke gift doet. U zegt dan toe om voor minimaal vijf jaar jaarlijks een vast bedrag te schenken. Hiervoor stelt u een schenkingsovereenkomst op.

De fiscale aftrek van een periodieke schenking is niet gebonden aan een minimum of maximum. U kunt het gehele bedrag aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. De verhogingsfactor van 25% geldt voor de eerste €5.000 van uw schenking. De komende jaren zal het percentage waartegen u uw schenking in box 1 maximaal kunt aftrekken worden verlaagd. In 2019 was dit nog 51,75%. In 2020 is dit verlaagd naar 46%, in 2021 wordt dit 43%, in 2022 40% en in 2023 37,1%.

Hoe regelt u een periodieke schenking

Dit kan bij de notaris maar dat hoeft niet. De belastingdienst heeft een gratis formulier beschikbaar

U hoeft alleen het formulier uit te printen, in te vullen en op te sturen naar:

Anne Frank Stichting
Antwoordnummer 9006 
1000 VT  AMSTERDAM

RSIN-nummer 002954485

Heeft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen via communicatie@annefrank.nl