Tips voor docenten

Omgaan met antisemitisme, discriminatie en complotdenken

Wij geven tips voor in de klas en bieden les- en scholingsmateriaal. De historische thema’s krijgen hierin zo vorm, dat er verschillende aanknopingspunten inzitten om in te gaan op actuele onderwerpen, zoals antisemitisme, vooroordelen en discriminatie.