Onderzoek

Historisch en sociaal-wetenschappelijk

We doen onderzoek naar de geschiedenis van de familie Frank en onderzoek naar antisemitisme, racisme en rechts-extremisme in Nederland.