Voetbal­projecten

Tegengaan van antisemitisme en racisme in het voetbal

Miljoenen mensen beleven plezier aan voetbal, op het veld of langs de lijn. Helaas zien we maatschappelijke problemen zoals racisme en discriminatie steeds vaker terug in het voetbal. De Anne Frank Stichting ontwikkelt trainingen die helpen dit probleem aan te pakken. Binnen de context van voetbal maken we thema's als vooroordelen en discriminatie bespreekbaar. Want voetbal verbindt!

Onderzoek naar pro-LHBTQIA+-initiatieven vanuit een voetbalclub

In 2024 deed Het Verwey-Jonker Instituut samen met de Anne Frank Stichting onderzoek naar de pro-LHBTIQ+-initiatieven van de voetbalclub Telstar uit IJmuiden. Door middel van interviews met betrokkenen werd in kaart gebracht hoe de introductie daarvan was verlopen, welke problemen de club was tegengekomen en wat de effecten van deze initiatieven zijn geweest. Op basis hiervan worden handvaten gegeven voor de introductie van een dergelijk initiatief.

De reden dat dit onderzoek is gedaan is tweeledig. Ten eerste geeft dit onderzoek handvaten aan andere sportorganisaties wanneer zij een vergelijkbaar initiatief willen nemen. Ten tweede is de hoop dat wanneer een voetbalclub een positieve boodschap naar buiten brengt, dit een echo in de omliggende samenleving creëert.

Bekijk het onderzoek (pdf)