Beeldgebruik Jodenvervolging in de klas

Beelden van de Jodenvervolging: do’s en don’ts
 • holocaust
 • tweede wereldoorlog
 • Nederlands
 • basisonderwijs
 • pabo

Zijn foto’s van een concentratiekamp of een massagraf geschikt voor leerlingen uit groep 7 en 8? Lees de criteria van de Anne Frank Stichting hierover.

Voor wie
basisonderwijs, pabo
Duur
30 minuten
Kosten
Gratis
Onderdelen
foto, handleiding, pdf

Onze adviezen en criteria

Onderstaande adviezen kun je gebruiken bij het beoordelen of beeldmateriaal geschikt is voor de doelgroep.

 • Gebruik geen gruwelijke beelden. Leerlingen in groep 7 en 8 zijn nog jong. 
 • Vraag je eerst af wat je wilt overbrengen. Choqueren is niet hetzelfde als leren. Een foto of filmfragment van een massagraf maakt ongetwijfeld veel indruk, maar wat bereik je ermee? Leerlingen kunnen dichtklappen waardoor je het leerdoel voorbijschiet. 
 • De ontmenselijking van de joden was een doel van de nazi’s. Op deze manier was het gemakkelijker om miljoenen mensen te vermoorden. Ga hier niet in mee. Laat leerlingen geen ontzielde lichamen zien. 
 • Zorg dat er op foto’s en in films herkenbare mensen met een eigen identiteit te zien zijn. 
 • Zoek meer informatie over de historische foto’s of het filmmateriaal. Veel foto’s zijn gemaakt door nazi’s. Voor anderen werd het namelijk al snel verboden om foto’s te maken. Het doel van deze foto’s was het verheerlijken van de nazi’s en hun ideologie.

Oefenen met voorbeelden

De download bevat voorbeeldfoto’s met bijschriften. Bekijk de foto’s en beantwoord, voordat je de bijschriften leest, de volgende vragen: 

 • Wat gebeurt er op de foto en wanneer is die waarschijnlijk genomen? 
 • Welke mensen staan op de foto? Hoe oud zijn ze? Wat dragen ze? Zijn het slachtoffers, daders, helpers of omstanders? 
 • Wie heeft de foto genomen en met welke bedoeling?

Lees nu het bijschrift: 

 • Wat kan er met de mensen op de foto gebeurd zijn voor en nadat deze foto genomen werd? 
 • Welk gevoel roept deze foto waarschijnlijk op bij leerlingen? 
 • Wat moeten leerlingen van deze foto leren (gevoel, kennis, inzicht, iets anders)?

NB: Dit is een oefening voor pabo-studenten of docenten. De foto’s zijn niet allemaal geschikt voor leerlingen.