Terug

Verklaring toenemend antisemitisme

None

5 april 2024 — De oorlog tussen Israël en Hamas heeft grote gevolgen, allereerst voor de inwoners van Israël en Gaza, die kampen met angst, geweld en tekorten, ontheemd zijn en dierbaren missen. Wij maken ons ernstige zorgen over deze oorlog, die diepe wonden onder Israëliërs en Palestijnen slaat en wantrouwen en haat tussen beide volken voedt.

Wij maken ons ook ernstige zorgen over de gevolgen van deze oorlog in de rest van de wereld, de toenemende verharding, de toenemende haat, tegen Joden, tegen moslims.

We zien dat Joden individueel of in het algemeen verantwoordelijk worden gehouden voor het beleid en de handelingen van Israël en dat zij tijdens demonstraties door sommige demonstranten met antisemitische uitingen worden geconfronteerd. In Nederland zagen we dit begin maart bij de opening van het Nationaal Holocaust Museum, waarbij zelfs Holocaustoverlevenden antisemitische leuzen toegeworpen kregen. Online, maar ook in hun  dagelijks leven hebben Joden met verwensingen en bedreigingen te maken. Velen voelen zich onveilig.

Door de voortdurende oorlog, de beelden van onschuldige burgerslachtoffers, lopen de emoties hoog op. Dat is begrijpelijk. Echter, het is onbegrijpelijk en onacceptabel dat Joden verantwoordelijk worden gehouden voor het regeringsbeleid van Israël en worden verwenst en bedreigd. Er is geen excuus voor Jodenhaat.

Antisemitisme en andere vormen van haat moeten een halt worden toegeroepen. Laten we blijven zoeken naar verbinding en dialoog en ‘de ander’ blijven zien als medemens. Dat vraagt inspanning van ons allemaal.

‘O, het is treurig, heel treurig, dat weer voor de zoveelste maal de oude wijsheid bevestigd is: Wat één christen doet, moet hijzelf verantwoorden, wat één jood doet, valt op alle joden terug.’