Digiles over botsende grondrechten en de grenzen van de vrijheid. Wat doe je als twee grondrechten met elkaar botsen? Met filmclips daag je leerlingen van de bovenbouw voortgezet onderwijs uit hun mening te geven over actuele thema's.

Digiles Free2choose

 • Printen

Wat vinden je leerlingen? Mag een politieagent tijdens zijn werk een tulband dragen? Mogen neonazi’s voor een synagoge demonstreren? Mag een ambtenaar zijn geweten volgen en weigeren homo’s met elkaar te laten trouwen? Het zijn vragen die centraal staan in de digitale les met discussieprogramma Free2choose.

Digitale les Free2choose

Gebruik het discussieprogramma Free2choose met filmclips en opdrachten over botsende grondrechten en de grenzen van de vrijheid.

Naar de digiles

Wie wordt de aanvoerder?

Educatieve game over discriminatie confronteert jongeren met hun keuzes

Meer

Wat doe jij?!

Hoe kun je handelen in een conflictsituatie waarin discriminatie een rol speelt? Via filmpjes en casussen verkennen leerlingen de mogelijkheden. 

Meer over de lesactiviteit

Vrijheid vereist heel veel van elk mens. Met vrijheid komt verantwoordelijkheid. Voor hen die niet bereidwillig zijn om volwassen te worden en voor degene die zelf niet vooruit willen komen, biedt dit een angstig vooruitzicht.

Eleanor Roosevelt (1884 – 1962), voorzitter van de VN Mensenrechtencommissie

Free2choose biedt de mogelijkheid tot discussie over botsende grond- en mensenrechten zoals vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en het recht om niet gediscrimineerd te worden. Zo maakt Free2choose leerlingen bewust van het belang van grond- en mensenrechten.

Naar de digiles Free2choose

Jongeren discussiëren in de les. © Fotografie Charlotte Bogaert / AFS

Filmclips met dilemma’s

De basis van de digitale les wordt gevormd door tien korte filmclips. Aan de hand van internationale voorbeelden denken leerlingen na over dilemma’s die ontstaan als fundamentele rechten met elkaar in botsing komen. Aan het einde van iedere filmclip wordt een vraag gesteld waarop leerlingen alleen met ‘ja’ of ‘nee’ kunnen antwoorden. Stemmen kan met de smartphone of met kaartjes.

Discussiëren, niet debatteren

De discussie tussen leerlingen na afloop van de filmclip, en het stemmen over de bijbehorende vraag, vormen het centrale onderdeel van de digiles. De discussie is geen debat dat leerlingen moeten of kunnen winnen, het is een uitwisseling van standpunten en argumenten. Leerlingen leren dat geen enkel grond- of mensenrecht onbegrensd is en dat er geen standaardantwoorden zijn: bij botsende rechten kun je verschillend denken over de dilemma’s die dan ontstaan. 

Leerlingen gebruiken rode en groene stemkaartjes. © Fotografie Charlotte Bogaert / AFS

Verdiepingsopdrachten

Bij de vijf meeste gebruikte filmclips horen opdrachten waarmee leerlingen zich verder verdiepen in botsende grond- en mensenrechten en de grenzen van de vrijheid. Hoe zit het met het uiten van de je geloof in verschillende beroepen, zoals arts, docent of conducteur? Van welke rechten uit de Nederlandse Grondwet maak jij gebruik?

Voorbereidingen en discussievormen

Hoe kan een gespreksleider bijdragen aan een zinvolle discussie? Op welke manieren kunnen ‘stille’ leerlingen bij het gesprek betrokken worden? Hieronder enkele suggesties om een levendige en leerzame discussie op gang te brengen.

 1. Bereid je als gespreksleider goed voor 
  Bekijk de filmclips en verdiepingsopdrachten: Wat vinden leerlingen interessant? Welke onderwerpen sluiten aan bij de bestaande lesstof in de methode? Waar liggen mogelijk gevoeligheden?
 2. Start de lessen met een relatief eenvoudige discussievorm
  Zoals stemkaartjes rood (nee) en groen (ja). Dit kan ook door de leerlingen  te laten stemmen met hun smartphones.
 3. Het gaat om het gesprek en de uitwisseling van meningen
  Free2choose is een discussieprogramma, geen debat(wedstrijd). In de handleiding staat een uitgebreide omschrijving van de discussievormen:
  • Rood en groen stemmen moet je doen!
  • Meningslijn
  • Lege stoel
  • Binnestebuiten
  • Voor en tegen
 4. Reageren op kwetsende en/of discriminerende opmerkingen? 
  Maak gebruik van de extra informatie en tips op pagina 3 en 4 van de handleiding in de digiles Free2choose.