Educatief spel over vooroordelen en stereotypen voor jongeren van 10-16 jaar, waarin zij hun eigen vooroordelen en stereotype beelden ontdekken. Wat denken ze over jongeren op basis van foto's? En hebben ze het goed?

Op het eerste gezicht

 • Printen

Wanneer denk jij: ‘Daar heb je weer zo’n…’? Hoe beoordeel je iemand als je hem of haar voor de eerste keer ontmoet? Het is normaal om je van iedereen die je tegenkomt een beeld te vormen. Dat gebeurt vanzelf, en je kunt er niet veel aan doen. Speel het spel Op het eerste gezicht, ontdek je eigen vooroordelen en stereotype beelden, en bespreek ze met elkaar!

Online cursus Begin bij jezelf

Hoe ga je als docent om met vooroordelen van jongeren? Wat kun je doen tegen discriminatie? En hoe kun je leerlingen corrigeren in en bewust maken van hun gedrag ten opzichte van anderen?

Naar de online cursus

Ontdek je eigen vooroordelen!

Wat als je iemand bij voorbaat afwijst omdat hij dreadlocks heeft, een bril draagt of een hoofddoek omheeft? Dan wijs je iemand af op basis van een oordeel dat je al lang in je hoofd had. Op basis van een vooroordeel dus. Vooroordelen ontstaan niet alleen door (verdraaide) beelden in de media, maar ook door wat anderen in jouw directe omgeving van iemand vinden. Het gaat erom dat door te krijgen. 

De mbo-studenten willen de samenleving van nu bespreken, ze willen dat het echt gaat over henzelf, over de wereld waarin zij leven. Hoe we met elkaar om willen gaan en hoe we met elkaars mening omgaan is daar onderdeel van. Is er ruimte voor andere gedachten? Het is erg belangrijk dat we deze gesprekken voeren en dat kan goed met dit spel.

Laura Polder, docente Burgerschap ROC van Amsterdam

Hoe speel je het spel?

Het kaartspel bestaat uit vier sets van zestien kaarten. Maak vier groepen en verdeel de kaarten. De docent is de centrale spelleider. Bij set 1 staan de jongeren als zichzelf op de foto, serieus kijkend. Bij set 2  lachen de jongeren. Set 3 bestaat uit korte omschrijvingen van de jongeren over hoe zij zichzelf zien. Set 4 zijn kaarten met een uitspraak: van elke jongere één. 

 1. Naast wie ga je zitten?
  Leg eerst de serieuze foto’s van de jongeren op tafel. Vraag de groep: ‘Stel je voor, je komt een bus binnen. Op elke bank zit iemand en naast iedereen is ruimte om te gaan zitten. Naast wie ga je zitten?’
 2. En nu?
  Pak de set kaarten met de lachende jongeren en leg dezelfde personen naast elkaar. Stel je vraag opnieuw, is er iemand van keuze veranderd? Waardoor komt dit?
 3. Wie is wie?
  Deel nu de derde set kaarten uit met de omschrijving van de jongeren door zichzelf. Vraag je studenten om ze bij de juiste persoon te leggen. Stel een paar vragen over de jongeren in het spel zoals: Wie is ijdel? Wie is sportief? Wie is moslim?
 4. Wie heeft wat gezegd? 
  Ten slotte deel je de laatste set kaarten uit. Hierop staan uitspraken van de jongeren. Laat je studenten nadenken over wie wat kan hebben gezegd.
 5. Hoe zit het echt?
  Lees gezamenlijk de beschrijvingen van de jongeren. Hebben je studenten de jongeren goed ingeschat of niet?
 6. Wat doe je op basis van die kennis?
  Stel ter afsluiting van het spel opnieuw de vraag ‘naast wie ga je zitten?’ Is dit veranderd en waardoor komt dat? 

Ook interessant

 • In de training Reageren op discriminerende opmerkingen leer je op een effectieve manier reageren op heftige opmerkingen, zodat je een veilige sfeer houdt in de klas.
 • In de online cursus Begin bij Jezelf! krijg je antwoord op vragen als: Hoe ga je als docent om met vooroordelen van jongeren? Wat kun je doen tegen discriminatie? En hoe kun je leerlingen corrigeren in, en bewust maken van, hun gedrag ten opzichte van anderen?