Lesactiviteit over conflictsituaties rondom discriminatie

Wat doe jij?!

  • Printen

Hoe stimuleer je leerlingen om te handelen in een conflictsituatie waarin discriminatie een rol speelt? Aan de hand van een filmpje ontdekken studenten welke motieven een rol spelen bij wel en niet ingrijpen in een conflictsituatie. Ze leren op welke manier ze kunnen handelen. Daarna oefenen ze in groepjes met casussen die zijn gebaseerd op de werkelijkheid. Tenslotte presenteren ze hun eigen plan van aanpak aan de klas.

Wie wordt de aanvoerder?

Educatieve game over discriminatie confronteert jongeren met hun keuzes

Meer

Deze lesactiviteit is ontwikkeld voor studenten van 15 - 18 jaar op het vmbo en mbo en duurt 1 of 2 lesuren.

Casussen

Studenten oefenen met verschillende op werkelijkheid gebaseerde casussen van discriminatie en uitsluiting. Bijvoorbeeld vooroordelen over moslims op de groepsapp, of homo's die worden uitgescholden. Je kunt een aantal casussen uitkiezen waar je jezelf comfortabel bij voelt en die passen bij je klas en wat er speelt op school.

Download de casussen

PDF (316KB)

Filmpje

Je start de les met het gezamenlijk bekijken van het filmpje hieronder waarin een meisje getuige is van pesten op het schoolplein. Studenten krijgen de opdracht haar te adviseren. In de docentenhandleiding vind je tips voor de nabespreking.

Filmproductie
Medienprojekt Wuppertal e.V.
Magdalena von Rudy, Wuppertal

Werkbladen

Studenten gebruiken het werkblad 'Actiekaart' om hun presentaties voor te bereiden. Het werkblad 'Deze tips wil ik onthouden' deel je uit aan het einde van de les.

Download de Actiekaart

PDF (97KB)

Download het werkbad 'Deze tips wil ik onthouden'.

PDF (86KB)

Docentenhandleiding

Hierin vind je uitleg over, en tips bij, de lesactiviteit. De werkbladen die je uitdeelt in de les zijn in de handleiding opgenomen. Ook kun je meer lezen over de rol van toeschouwers in situaties van uitsluiting en wat de invloed van de groep is op het (tegengaan van) pesten en discriminatie.

Rafela leest voor

Download de docentenhandleiding

PDF (1017KB)