e-Learning Home

Als begeleider van stagiairs

15 minuten

In drie fragmenten vertellen studenten en docenten over discriminatie voorafgaand en tijdens stage en wat dat voor hen betekent.
We geven je een stappenplan met handvatten voor een gesprek dat je met een student kunt voeren. We laten je zien welke copingstrategieën er zijn en welke strategie zinvol lijkt.
Zo kun je er voor de student zijn en hem helpen op een passende manier te reageren.

Start de module