Terug

Het partijprogramma van de NSDAP

24 februari 1924 München

In 1920 wordt de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) opgericht. Het is de voortzetting van de Deutsche Arbeiterpartei (DAP), maar onder invloed van Hitler is de naam veranderd. In het programma staan 25 punten. Een paar belangrijke punten zijn:

 • Het algemeen belang gaat boven persoonlijk belang
 • Het Verdrag van Versailles moet ongedaan worden gemaakt
 • Er moet een centrale en sterke macht van de staat zijn
 • Er is meer land nodig voor de bevolkingsgroei
 • Misdadigers moeten de doodstraf krijgen
 • Sommige inwoners van Duitsland kunnen geen staatsburger zijn en alleen staatsburgers hebben gelijke rechten

Er staan veel antisemitische punten in:

 • Joden horen volgens de nazi’s niet tot het Duitse volk omdat ze “geen Duits bloed hebben”. Daarom zijn ze ook geen staatsburger
 • Omdat Joden geen staatsburger zijn, zijn ze “te gast” in Duitsland. Voor “gasten” gelden andere wetten
 • Joden mogen geen ambtenaar zijn omdat ze geen staatsburger zijn
 • Als het de Duitse overheid niet lukt om voor zijn staatsburgers te zorgen, dan moeten de “gasten”, zoals Joden, uit het land worden gezet
 • Er mogen geen inwoners van andere landen meer Duitsland binnenkomen, die geen staatsburger zijn. Alle niet-Duitse immigranten van na 1914 moeten het land verlaten
 • Alleen mensen van “het Duitse ras” mogen journalist, uitgever of eigenaar van kranten zijn. Joden dus niet
 • Het joodse geloof wordt bestreden

Dit partijprogramma blijft zo lang de partij bestaat van kracht.