Museale vernieuwing

Nieuwe generatie

Het Anne Frank Huis maakt zich op voor een nieuwe generatie

In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Er zijn steeds minder ooggetuigen die, door hun persoonlijke ervaringen te delen, de feiten en gebeurtenissen uit die tijd invoelbaar kunnen maken.

De oorlog wordt daardoor voor veel jongeren een onderdeel van de schoolboekengeschiedenis. Anne Frank dreigt meer een icoon te worden dan een venster op de verschrikkelijke gebeurtenissen van de Shoah.

Herbezinning

Voor de, veelal jonge, bezoekers van het Anne Frank Huis is de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging vaak geen parate kennis meer. Met de toenemende afstand in de tijd, neemt de algemene kennis over de Tweede Wereldoorlog af. Dit vraagt om een herbezinning op het museale concept en de permanente tentoonstelling in het museum.

Ronald Leopold, algemeen directeur Anne Frank Stichting: 'Veel van onze bezoekers zijn jonger dan 25 jaar en komen uit landen buiten Europa. Het is daarom belangrijk om in het museum dieper in te gaan op de historische context en de achtergronden van het levensverhaal van Anne Frank. We gaan meer informatie geven over wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging is gebeurd, hoe dat kon gebeuren en wat dit voor het heden betekent. Ook gaan we dieper in op de onderduikgeschiedenis en de hoofdpersonen van dit huis. We behouden het authentieke karakter van het huis; de ervaring en betekenis staan voorop.'

Museumconcept

Het vernieuwde museumconcept heeft tot doel om sterker bij te dragen aan het historisch besef en de emotionele beleving van de bezoekers. In de nieuwe opstelling wordt de 'grote' geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging en de 'kleine' geschiedenis van de onderduikers op een nieuwe manier, in samenhang, verteld.

Begrip en beleving

Het dagboek van Anne Frank en het Achterhuis staan centraal. Anne Frank is de hoofdpersoon in het museum en vertelster van het verhaal: aan de hand van dagboekcitaten wordt, waar mogelijk, van iedere ruimte de onderduikgeschiedenis verteld. Door aanvullende informatie te geven over de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging kan de onderduikgeschiedenis beter begrepen en beleefd worden.

Veel bezoekers

Met 1.2 miljoen bezoekers per jaar is het Anne Frank Huis een van de drukstbezochte musea van Nederland. De belangstelling uit binnen- en buitenland leidt dagelijks tot veel bezoekers. Voor de doorstroming in het museum, en daarmee de beheersing van de drukte en veiligheid in en rondom het Anne Frank Huis, is het van belang de wachtende bezoekers zo goed mogelijk te faciliteren en de logistiek rond de entree te verbeteren.

Meer ruimte

Het Anne Frank Huis krijgt meer ruimte. De voormalige studentenwoningen aan de Westermarkt worden bij het museum betrokken, waardoor er ruimte beschikbaar komt voor educatieve ontvangsten en bezoekersfaciliteiten. Aan de Westermarkt komt een nieuw en groter entreegebied. De entreehal wordt verbeterd en er komen extra toiletten en een verplichte garderobe. Ook komt er een separate groepeningang voor de ongeveer 100.000 mensen die het Anne Frank Huis in klas- of groepsverband bezoeken.

Garance Reus-Deelder, zakelijk directeur Anne Frank Stichting: ´Niet alleen kunnen we de bezoekers beter faciliteren en de logistiek rondom het Anne Frank Huis verbeteren, ook kunnen we straks beter voldoen aan de vraag naar educatieve ontvangsten, van vooral scholen, dankzij een extra educatieve ruimte.´