Jaarverslag 2018

Organisatie

Jaarverslag 2018

In samenwerking met Otto Frank wordt op 3 mei 1957 de Anne Frank Stichting opgericht, met als doel de onderduikplek van Anne Frank te beheren en open te stellen voor het publiek en Annes levensverhaal wereldwijd onder de aandacht te brengen.

Missie Anne Frank Stichting

De Anne Frank Stichting is een onafhankelijke organisatie die de plek beheert waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog was ondergedoken en waar zij haar dagboek schreef. De Stichting brengt haar levensverhaal wereldwijd onder de aandacht, ter bezinning op de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie, en het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie.

‘Wat is gebeurd, kunnen we niet meer veranderen. Het enige dat we kunnen doen is van het verleden leren en beseffen wat discriminatie en vervolging van onschuldige mensen betekenen.’

Speerpunten in 2018

2018 staat in het teken van de vernieuwing van het Anne Frank Huis: de oplevering van een vernieuwd entreegebied, educatieve ruimten, dagboekzaal en museale route. Ook staat 2018 in het teken van een volledig vernieuwd digitaal landschap met een nieuwe website als middelpunt.

We zien dat de algemene kennis over de Tweede Wereldoorlog en Jodenvervolging onder jongeren afneemt. We geven daarom meer aandacht aan de historische achtergronden van het levensverhaal van Anne Frank, in het museum en op onze website. Kennis van die achtergronden is ook nodig om de betekenis van Anne Franks levensverhaal voor het heden te kunnen duiden. Ook is er extra aandacht voor ons educatieve aanbod rond antisemitisme.

Onze primaire doelgroepen zijn multiplicatoren: docenten, docenten in opleiding, coaches van voetbalclubs,  peer educators en politieagenten.

Organisatie

De directie is verantwoordelijk voor het bestuur van de Anne Frank Stichting. Zij wordt benoemd door de Raad van Toezicht.

Toezicht en advies

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en staat haar met raad terzijde. De Raad van Advies adviseert de Raad van Toezicht over vraagstukken die bepalend zijn voor de identiteit van de Stichting.  

Partners

In Argentinië, Duitsland, Groot-Brittannië, Oostenrijk en de Verenigde Staten werkt de Anne Frank Stichting samen met vaste partnerorganisaties. Zij organiseren reizende Anne Frank-tentoonstellingenen en (bijbehorende) educatieve activiteiten in hun land.

Beloningsbeleid

De Anne Frank Stichting hanteert een eigen arbeidsvoorwaardenregeling en volgt in principe de loonontwikkelingen van de cao Museum. De directie wordt beloond binnen de kaders van de Code Cultural Governance. De Raad van Toezicht en Raad van Advies zijn onbezoldigd.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van de organisatie en de medewerkers van de Anne Frank Stichting en praat mee over voorgenomen organisatieontwikkelingen. In 2018 komen tal van punten langs, van grote (verbouwing museum) tot kleinere (maaltijdvergoeding). De OR bestaat uit vijf personen; meer informatie over de activiteiten van de OR is te vinden in het OR-jaarverslag.  

Financiën

De Anne Frank Stichting ontvangt geen structurele overheidssubsidie voor het museum en is voor haar inkomsten grotendeels afhankelijk van het museumbezoek.

Voor de financiering van grote museale vernieuwingen en educatieve projecten in binnen- en buitenland is de Stichting aangewezen op fondsen, donateurs en subsidiënten als de Europese Unie en de Nederlandse overheid.

Voorbeelden van projectondersteuning

  • Het BPD Cultuurfonds geeft een bijdrage aan de nieuwe dagboekzaal en de nieuwe dagboekvitrines.
  • Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft, als eigenaar van de geschriften van Anne Frank, eveneens een bijdrage aan de nieuwe dagboekvitrines.
  • Het Mondriaan Fonds financiert de nieuwe publiekspresentatie in het museum van de geschriften van Anne Frank en ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe veiligheidsprocedures als gevolg van de museale vernieuwing.
  • De Duitse Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft (EVZ) steunt de ontwikkeling van de Europese online learning tool over racisme, antisemitisme en de discriminatie van Roma en Sinti, Moslims en LHBT'ers.
  • Ook de Europese Commissie steunt door haar Erasmus+ programma de ontwikkeling van de online learning tool voor docenten om racisme, antisemitisme en andere vormen van discriminatie in de klas bespreekbaar te maken.
  • Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt de ontwikkeling van educatieve projecten in Nederland. Daarnaast maakt VWS het mogelijk dat een vertegenwoordiger van de Anne Frank Stichting deelneemt in de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

BankGiro Loterij

Sinds 2007 is de Anne Frank Stichting beneficiënt van de BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland. De Stichting ontvangt jaarlijks een vast bedrag van € 200.000. In 2018 ontvangen we € 61.233 extra, met dank aan de BGL-deelnemers die aangeven dat zij voor de Anne Frank Stichting willen meespelen.

Op 22 november 2018 opent Z.M. Koning Willem-Alexander het vernieuwde Anne Frank Huis. De museale vernieuwing is mede mogelijk gemaakt dankzij de extra bijdrage van € 910.000 die de Stichting in 2015 van de BankGiro Loterij heeft ontvangen.