Jaarverslag 2018

Voorwoord

Jaarverslag 2018

Op 22 november 2018 presenteren we het vernieuwde Anne Frank Huis, nadat we in het najaar de laatste hand aan de museale vernieuwing leggen. Het is een ingetogen en mooie opening, in aanwezigheid van Z.M. Koning Willem-Alexander.

De interesse voor een bezoek aan het Anne Frank Huis is onverminderd groot. Dat verheugt ons en stemt ons hoopvol. De helft van onze bezoekers is jonger dan 30 jaar. Vooral voor deze jonge bezoekers hebben we in de nieuwe museale opstelling gekozen voor een chronologische opzet met meer context, waarbij de geschiedenis van de familie Frank een venster vormt op de geschiedenis van de Jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog. Indringend zijn en blijven de lege ruimtes in het Achterhuis, waaraan we niets veranderd hebben. Vanuit het lichte voorhuis betreed je via de boekenkast het donkere Achterhuis: de feitelijke onderduikplek, de lege ruimtes, die symbolisch zijn voor het verdwijnen van de onderduikers.

Tot ons verdriet overlijdt op 20 oktober 2018 Wim Kok op 80-jarige leeftijd. Van 2004 tot en met 2016 was hij voorzitter van onze Raad van Toezicht. Wim Kok was een even bedachtzame als krachtige voorzitter, die de missie van de Stichting zeer was toegedaan. Na zijn voorzitterschap bleef hij betrokken bij onze educatieve activiteiten. Zo was hij eind 2017 bij de première van de theatervoorstelling Back to Back op het Zuiderzee College in Zaandam, waar hij met de acteurs, docenten en scholieren sprak over de thema’s van de voorstelling: identiteit en discriminatie. Wij herdenken Wim Kok met groot respect en dankbaarheid.

De huidige tijd, waarin polarisatie en extremisme toenemen, vraagt om reflectie en respons. Als Stichting willen wij hieraan met onze educatieve activiteiten bijdragen. Samenwerkingsverbanden met scholen, politie, voetbalclubs en andere partners versterken onze missie en ons bereik. Inspirerend zijn de jongeren van het (internationale) Anne Frank netwerk die het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie in hun directe omgeving uitdragen. Het levensverhaal van Anne Frank vormt daarbij altijd de basis. 

Meer over onze museale en educatieve activiteiten in 2018 leest u in dit jaarverslag. We bedanken u van harte voor uw betrokkenheid en steun bij de activiteiten van de Anne Frank Stichting en hopen dat we ook in de komende jaren op uw steun mogen blijven rekenen.

Ronald Leopold, algemeen directeur
Amsterdam, april 2019