Terug

In memoriam Wim Kok

None

22 oktober 2018 — Wim Kok was van 2004 - 2016 voorzitter van de Raad van Toezicht van de Anne Frank Stichting. Wim Kok was een even bedachtzame als krachtige voorzitter, die de missie van onze stichting zeer was toegedaan.

Wim Kok, die zaterdag jl. op 80-jarige leeftijd overleed, was van 2004 - 2016 voorzitter van de Raad van Toezicht van onze stichting. Geboren in 1938 had hij nog eigen herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. De herinneringen aan de verschrikkingen van die jaren en de gevolgen ervan lagen ten grondslag aan zijn inzet voor vrijheid en democratie en zijn strijd tegen onrecht. Als vakbondsman, als politicus en zeker ook als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Anne Frank Stichting heeft hij zich met grote toewijding en betrokkenheid ingezet voor hen, die niet vanzelfsprekend op gelijkheid en gelijkwaardigheid konden rekenen.

Weloverwogen en doelgericht zette hij zijn voorzitterschap in om jongeren te doordringen van de betekenis van een geschiedenis die zij zelf niet hadden meegemaakt. ‘Laat me mezelf zijn’, schreef Anne Frank op 11 april 1944. Een samenleving waarin een ieder de vrijheid en de mogelijkheid heeft om zichzelf te zijn was wat hem voor ogen stond. Hij liet niet na daarbij te wijzen op de noodzaak om die individuele vrijheid hand in hand te laten gaan met de verantwoordelijkheid voor de samenleving als geheel. Je kunt pas jezelf zijn als ook de ander daartoe de gelegenheid krijgt.

Wim Kok was een even bedachtzame als krachtige voorzitter, die de missie van onze stichting zeer was toegedaan. Hij wist uit zijn jeugd hoe broos vrijheid en recht zijn en wat de gevolgen kunnen zijn als de relaties tussen mensen bepaald worden door de neiging hen in groepen in te delen.

We gedenken hem met groot respect en met dankbaarheid wat hij voor onze stichting betekend heeft. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Rita, zijn kinderen en kleinkinderen en overige familie.

Foto van Wim Kok tijdens de viering van 50 jaar Anne Frank Huis op 28 april 2010. Fotograaf: Cris Toala Olivares

Meer nieuws