Terug

Wat weten jongeren van de Tweede Wereldoorlog?

None

27 juni 2018 — Een onderzoek naar kennis, kennisbronnen en attitudes van Nederlandse scholieren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs met een reactie van de Anne Frank Stichting.

Wat weten Nederlandse jongeren over de Tweede Wereldoorlog? Deze vraag vormde het uitgangspunt van het onderzoek dat dr. Marc van Berkel van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen uitvoerde. Op het ministerie van VWS in Den Haag werden de resultaten op 21 juni 2018 gepresenteerd. 

“Als we zeggen: ‘Dit nooit meer!’ dan moet de les toch zijn: Wij moeten ons de rechtsstaat nooit meer laten afpakken, wij moeten onze democratie verdedigen en wij mogen nooit de keuzes maken die de spiraal van uitsluiting, ontmenselijking van minderheden en moord op onschuldige mensen in gang zet.”

Meer nieuws