Wat we doen

Voor de politie

Studiedagen, trainingen, advies op maat en het Anne Frank Huis politieteam

De politie heeft een formele taak bij het tegengaan van discriminatie in de samenleving. De Anne Frank Stichting organiseert en ondersteunt programma's voor politiemensen die meer willen leren en ervaringen willen uitwisselen over diversiteit, gelijke behandeling en vooroordelen in het politiewerk.

Studiedagen en trainingen

Politiewerk in pluriforme samenlevingen brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Het gepsreksprogramma 'De samenleving (b)en jij' stimuleert groepsgesprekken tussen politiemensen over deze uitdagingen. 

De studiedagen behandelen gelijkwaardigheid en discriminatie in heden en verleden. Door verhalen van politiemensen tijdens de Tweede Wereldoorlog en op basis van eigen ervaringen kijken we naar de rol van de politie bij het tegengaan van discriminatie in het heden. 

Aanbod op maat

Politieprofessionals kunnen bij de Anne Frank Stichting terecht voor advies bij het opzetten van activiteiten rondom de thema's diversiteit, gelijke behandeling en dilemma's in het politiewerk. Onze experts denken mee met het programma en geven advies over de educatieve aanpak.

Het Anne Frank Huis politieteam

Het Anne Frank Huis politieteam bestaat uit teamchefs uit verschillende politieregio's die zich inzetten om dilemma's rond gelijke behandeling en diversiteit in het politiewerk bespreekbaar te maken. Zij komen regelmatig bijeen en wisselen onderling tips en ervaringen uit. 

Aanbod voor politie

Meer informatie 
Neem voor meer informatie contact op via onderstaande knop. 

Contact