Na de arrestatie

FAQ Anne Frank videodagboek: Na de arrestatie

Veelgestelde vragen bij de YouTube-serie

1. Waarom kiezen jullie ervoor dat Anne na haar dood terugkijkt op haar tijd in de kampen?

In het Anne Frank videodagboek neemt de camera de plaats in van Annes dagboek, het verhaal wordt verteld vanuit Annes perspectief. Dit uitgangspunt is doorgevoerd in de afleveringen die gaan over haar tijd na de arrestatie. We hebben ervoor gekozen om ook in deze afleveringen Anne zelf haar verhaal te laten vertellen. Vanuit een onbekende tijd en plaats kijkt ze terug op de gebeurtenissen na de arrestatie. In monologen vertelt Anne alleen over wat ze zelf heeft meegemaakt en (kan hebben) gezien. Anne is dus geen alwetende verteller; het is haar eigen verhaal waarop ze terugblikt. Dit is wat ze erover verteld zou kunnen hebben...

2. Anne heeft haar ervaringen na de onderduik niet bijgehouden in een dagboek. Hoe weten jullie wat ze in de kampen heeft doorgemaakt heeft? Op welke bronnen zijn de afleveringen Na de arrestatie gebaseerd?

De videoserie is een docudrama. Voor de afleveringen over de tijd na de arrestatie is gebruikgemaakt van het boek  'Na het Achterhuis' van Bas von Benda-Beckmann en andere relevante bronnen, zoals getuigenverklaringen. Aangezien Anne na de onderduik geen dagboek heeft bijgehouden, kennen we niet precies haar gedachtes en gevoelens. Deze hebben we dus moeten invullen, het is een interpretatie van wat er gebeurd kan zijn. Wij hebben hierbij getracht zoveel mogelijk de historische feiten te volgen.

3. ’Vlogt’ Anne ook in de afleveringen die gaan over de tijd na de arrestatie?

Nee, Anne hield geen dagboek bij in de kampen dus vandaar dat ze niet meer vlogt (de camera fungeert als haar dagboek. We wilden graag de kracht van het vlog behouden maar de gebeurtenissen in de kampen op een andere manier laten zien. Anne vertelt vanuit een onbekende tijd en plaats wat er met de onderduikers is gebeurd na de arrestatie. Spelscenes verbeelden de gedachten van Anne, ze komt daar zelf niet in voor. We zien dus geen beelden van Anne na de arrestatie; we kijken juist door haar ogen (mee) naar de gebeurtenissen om haar heen. 

4. De Anne Frank Stichting presenteert het verhaal van Anne Frank op een relevante en historisch betrouwbare wijze. In het Anne Frank videodagboek is het dagboek vervangen door een videocamera. In de afleveringen die zich na de arrestatie afspelen, kijkt Anne na haar dood terug op haar tijd in de kampen. Hoe verantwoorden jullie dit? 

De Anne Frank Stichting vindt het belangrijk de herinnering aan Anne Frank en de Jodenvervolging levend te houden bij de huidige generatie. We zoeken hierbij naar innovatieve manieren om het verhaal onder de aandacht van jongeren te brengen. Jongeren lezen steeds minder, en kijken massaal video’s op YouTube. Deze serie is een nieuwe en aansprekende manier om jonge mensen met het levensverhaal van Anne Frank te bereiken. 

Het eerste deel van de serie is gebaseerd op het dagboek van Anne Frank, voor het tweede deel is gebruikgemaakt van het boek 'Na het Achterhuis' en getuigenverklaringen. De serie wordt educatief ingebed, onder meer door een educatieve extra video over de Holocaust. Op onze sociale mediakanalen en via onze educatieve programma’s geven we duiding en informatie over het dagboek van Anne Frank, de onderduikplek en de tijd na de arrestatie.

5. Waarom kan ik de eerste serie van het Anne Frank videodagboek niet zien?

In een aantal landen, waaronder de Verenigde Staten en Mexico, zijn de auteursrechten op de dagboeken van Anne Frank nog niet verlopen. Daarom is de eerste serie van het Anne Frank videodagboek daar niet te zien.  De auteursrechten van de dagboeken van Anne Frank liggen in die landen bij het Anne Frank Fonds in Bazel.  

Het Anne Frank videodagboek: Na de arrestatie is wel wereldwijd te zien op het Youtube kanaal van de Anne Frank Stichting. De tweede serie speelt zich af na de arrestatie van de onderduikers en is gebaseerd op het boek 'Na het Achterhuis', van Bas von Benda-Beckmann en andere relevante bronnen, zoals getuigenverklaringen.