Historisch onderzoek

Publicaties

Delen van nieuwe kennis en inzichten

De Anne Frank Stichting maakt de onderzoeksresultaten op verschillende manieren toegankelijk en deelt deze met diverse media. Intern worden de resultaten gebruikt voor verschillende educatieve producten. Daarnaast publiceren wij, zelfstandig en ook in samenwerking met andere instellingen, (populair)wetenschappelijke artikelen en onderzoeksrapporten. 

De acht onderduikers in de kampen 

Wat gebeurde er eigenlijk met Anne en de andere onderduikers na hun arrestatie op 4 augustus 1944? Langlopend onderzoek van de Anne Frank Stichting bracht veel nieuwe inzichten naar voren, die zijn verwerkt in het boek Na het Achterhuis dat op 24 november 2020 is verschenen bij uitgeverij Querido. Het onderzoek toont onder andere aan dat het overlijden van Anne en haar zus Margot in Bergen-Belsen in februari 1945 moet zijn geweest en niet zoals gedacht in maart. Hierover verscheen al eerder, op 31 maart 2015, een artikel in de NRC en stuurde de Anne Frank Stichting er een persbericht over uit.

Emigranten rond het Achterhuis van Anne Frank

De Moderne Tijd is het wetenschappelijke tijdschrift van de gelijknamige werkgroep van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Daarin verscheen een artikel van Gertjan Broek, senior onderzoeker bij de Anne Frank Stichting, getiteld Emigranten rond het Achterhuis van Anne Frank. Dit artikel behandelt landverhuizingen, nationaliteitswijzigingen en identiteitsvragen bij de onderduikers en de helpers in het Achterhuis in een bredere Europese context.

Lees het artikel 'Emigranten rond het Achterhuis van Anne Frank' (pdf)

De Moderne Tijd, jaargang 3, 2019, nummer 3, p. 211-226. Uitgegeven door www.verloren.nl

Emigratiepogingen van de familie Frank

Samen met het United States Holocaust Memorial Museum onderzocht de Anne Frank Stichting de emigratiepogingen (1938-1941) van de families Frank en Van Pels naar de Verenigde Staten. Door Nederlands en Amerikaans archiefonderzoek te combineren, ontstond een beter inzicht in de achtergronden van deze mislukte pogingen. Ook laat het onderzoek de spanning tussen de immigratiepolitiek van de Verenigde Staten en het humanitaire vluchtelingenvraagstuk van die tijd zien.

Persbericht 2018: Emigratiepogingen familie Frank

Verraad en arrestatie van de onderduikers

De meestgestelde vraag van bezoekers is al jarenlang: wie heeft Anne Frank en de andere onderduikers verraden? Deze vraag impliceert dat verraad de aanleiding tot de arrestatie was. Maar is dat ook zo? Nieuw onderzoek hiernaar leverde nieuwe bronnen op. Die wijzen op de mogelijkheid dat economische delicten een rol speelden.

De bevindingen van twee jaar onderzoek zijn eind 2016 openbaar gemaakt met een artikel in de Volkskrant. Lees hier wat de Anne Frank Stichting hier over schreef. Tegelijkertijd schreef de Anne Frank Stichting een artikel en een onderzoeksrapport

Voor dit rapport was veel aandacht van de internationale pers.

Persbericht 2016: Nieuwe invalshoek arrestatie Anne Frank

Onderzoek naar kleinere onderwerpen

Niet alle onderzoeken duren jaren. Wij onderzoeken ook kleinere onderwerpen, zoals verhalen achter foto’s.

Foto met twee Duitse broers

Begin 2010 deden we onderzoek naar de locatie van een foto waar Anne op staat met de Duits-Joodse broers Herbert en Hermann Wilp. Het spoor leidde naar Badhoevedorp. Met hulp van plaatselijke deskundigen is de waarschijnlijke locatie gevonden. Het Haarlems Dagblad deed verslag van de zoektocht.

Anne Frank in Zandvoort

In 2014 presenteerde het Zandvoorts Museum een kleine tentoonstelling Anne Frank in Zandvoort, met als onderwerp de bezoeken van Anne en haar familie aan de badplaats. Deze tentoonstelling, het daarbij verschenen boekje en een begeleidend artikel in het Haarlems Dagblad maakte het museum samen met ons.  

Anne Frank in het Parool

In 2014 maakte het Parool samen met ons een artikelenreeks met nieuwe informatie over Annes leven.