Historisch onderzoek

Lopend onderzoek

Van levensverhalen tot bedrijfsvoering

Het Kenniscentrum van de Anne Frank Stichting doet onderzoek naar het leven van de familie Frank, de andere onderduikers en de helpers. Doel is om hun biografieën compleet te krijgen en belangrijke gebeurtenissen uit hun leven te duiden en verklaren. In 2020 en 2021 omvat ons onderzoek ondermeer:

De familie Frank en de Duits-Joodse exilgemeenschap in de jaren dertig

Dit onderzoek brengt de sociale, culturele en economische netwerken van de families Frank, Van Pels en Pfeffer in kaart en kijkt tevens naar de impact van belangrijke historische ontwikkelingen op hun levensloop en identiteit. In het verlengde daarvan doen we onder andere onderzoek naar de schooltijd van Anne op de Montessorischool. Wat vertellen de beschikbare bronnen over haar belevenissen op deze school? En welke rol speelde deze school in de Rivierenbuurt, en in het bijzonder voor de Duits-Joodse exilgemeenschap?

De onderduik en de geschiedenis van Opekta en Pectacon

Welke rol speelden de bedrijven die gevestigd waren op het onderduikadres aan de Prinsengracht 263? Met dit onderzoek brengen we de betekenis van de bedrijven voor de onderduikers en voor de financiering van de onderduik in kaart.

Belevenissen en ervaringen van de onderduikers in de concentratiekampen

De lotgevallen van Otto, Edith, Margot en Anne Frank, Hermann, Auguste en Peter van Pels en Fritz Pfeffer worden in dit onderzoek bekeken tegen de achtergrond van het verloop van de Tweede Wereldoorlog en de deportaties, het karakter van de verschillende kampen waar zij verbleven en de daar heersende omstandigheden. Geprobeerd wordt om een zo nauwkeurig mogelijke reconstructie te maken van hun lotgevallen en ervaringen, die per kamp zo veel mogelijk chronologisch worden beschreven. Dit onderzoek is grotendeels afgerond. In 2015 zijn een aantal belangrijke resultaten van dit onderzoek verschenen in een NRC-artikel.