Wat we doen

Stategische doelen

Publieksvoorlichting en educatie

De strategische doelen van de Anne Frank Stichting zijn een afgeleide van de missie. Onze missie bestaat in de kern uit twee onderling nauw met elkaar samenhangende hoofdtaken: publieksvoorlichting en educatie.

Publieksvoorlichting

Onze eerste hoofdtaak is het voor een wereldwijd publiek onder de aandacht brengen van het levensverhaal van Anne Frank. Dit doen wij via het museum, onze tentoonstellingen en (online) publicaties. 

Educatie

Onze tweede hoofdtaak is educatie. We moedigen met name jongeren aan om na te denken over de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie. En over het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie. We ontwikkelen educatieve activiteiten en producten, die zowel door ons als anderen kunnen worden ingezet.

Peer education speelt bij onze educatieve programma’s een belangrijke rol. Bij peer education vertellen jongeren het verhaal aan andere jongeren. Dit zorgt voor een grotere betrokkenheid.

Strategische doelen tot 2019

Op basis van de missie van de Stichting zijn voor de periode 2016-2019 de volgende strategische doelen geformuleerd: 

Wij willen:

  • Het Achterhuis, de plek waar Anne Frank was ondergedoken en haar dagboek schreef, zorgvuldig beheren en iedereen die dat wil de gelegenheid geven deze plek te bezoeken.
  • Het levensverhaal van Anne Frank wereldwijd met zoveel mogelijk mensen delen aan de hand van een historisch betrouwbare, authentieke en aansprekende presentatie van haar levensverhaal.
  • Antisemitische denkbeelden en handelingen voorkomen en tegengaan.
  • Onze doelgroep bewustmaken van denk- en gedragspatronen die ten grondslag liggen aan racisme en discriminatie en jongeren aanmoedigen een actieve bijdrage te leveren aan het bevorderen en in stand houden van een open, pluriforme, democratische samenleving.