Wat we doen

Strategische doelen

Publieksvoorlichting en educatie

De strategische doelen van de Anne Frank Stichting zijn een afgeleide van de missie. Onze missie bestaat in de kern uit twee onderling nauw met elkaar samenhangende hoofdtaken: publieksvoorlichting en educatie.

Publieksvoorlichting

Onze eerste hoofdtaak is het voor een wereldwijd publiek onder de aandacht brengen van het levensverhaal van Anne Frank. Dit doen wij via het museum, onze tentoonstellingen en (online) publicaties. 

Educatie

Onze tweede hoofdtaak is educatie. We moedigen met name jongeren aan om na te denken over de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie. En over het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie. We ontwikkelen educatieve activiteiten en producten, die zowel door ons als anderen kunnen worden ingezet.

Peer education speelt bij onze educatieve programma’s een belangrijke rol. Bij peer education vertellen jongeren het verhaal aan andere jongeren. Dit zorgt voor een grotere betrokkenheid.

Strategische doelen tot 2024

Op basis van de missie van de Stichting zijn voor de periode 2020-2023 de volgende strategische doelen geformuleerd:

  • We willen ons publiek gelegenheid geven om op een inspirerende en betekenisvolle wijze, die aansluit bij de eigen leefwerelden, kennis te nemen van het leven en werk van Anne Frank en de geschiedenis van haar tijd.
  • We willen in het bijzonder jongeren toerusten met vaardigheden, die hen in staat stellen een positieve bijdrage te leveren aan gemeenschappen en samenlevingen, waarin mensen in vrijheid zich kunnen ontplooien en zichzelf kunnen zijn, met inachtneming van hun verantwoordelijkheid voor de vrijheid van de ander en voor de gemeenschap of samenleving als geheel.
  • We willen antisemitische denkbeelden en handelingen voorkomen en tegengaan.