Anne Frank Krant 2021

Educatief lespakket ‘Het verhaal achter de foto’
  • anne frank
  • holocaust
  • tweede wereldoorlog
  • Nederlands
  • basisonderwijs
  • pabo

De Anne Frank Stichting geeft al 42 jaar de Anne Frank Krant uit voor leerlingen van de hoogste klassen van het basisonderwijs. Dit jaar bestaat het basispakket uit een krant voor elke leerling, een kennisquiz voor de gehele klas en een poster met foto’s van het Anne Frank videodagboek.

Voor wie
basisonderwijs
Duur
60 - 120 minuten
Kosten
vanaf €15,95
Onderdelen
krant, handleiding, poster, extra

Digitale les

Dit jaar is er een gratis digitale les van de Anne Frank Krant via LessonUp. Met deze les kun je als docent je leerlingen via het digibord extra interactief materiaal bieden bij iedere pagina van de krant. 

Als je als leerling thuis zit, kan je de digitale les ook zelf doen! De oplossingen van de opdrachten uit de krant staan erin.

Naar de digiles


Inhoud van de krant

De Anne Frank Krant 2021 staat dit jaar in teken van fotografie. De vele foto’s van de familie Frank zijn als door een wonder bewaard gebleven en maken het mogelijk om haar levensverhaal in foto’s te vertellen.

Ook van nazi-Duitsland, de Jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog zijn veel foto's bewaard gebleven. Zeer uiteenlopende foto's: van propagandafoto's tot illegale foto's - gemaakt met gevaar voor eigen leven - van privé-kiekjes tot studiofoto’s. En soms heeft een foto een verrassend verhaal.

In de krant wordt een zinvolle verbinding gelegd naar het heden. Hoe kijken leerlingen naar foto’s in de media? Wat voor effect heeft dat op hun identiteit, persoonlijke (online) leven en op de publieke sfeer? Ze leren kritisch en creatief denken over media en beeldvorming.

Kerndoelen

De Anne Frank Krant voldoet aan de kerndoelen 51, 52 en 53 van het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld en bouwsteen ‘Digitaal samenleven’ van het curriculum Burgerschap.