Annes Wereld

  • anne frank
  • antisemitisme
  • holocaust
  • tweede wereldoorlog
  • jodenvervolging
  • geschiedenis
  • Nederlands
  • voortgezet onderwijs

Annes Wereld is een gratis online tool, die het mogelijk maakt om op een wereldkaart langs mensen en plaatsen uit het leven van Anne Frank te reizen. Het lesmateriaal stelt leerlingen in staat om historisch brononderzoek te doen met behulp van de Anne Frank Kennisbank die verbonden is met Annes Wereld.  

Voor wie
vmbo, havo/vwo
Duur
100 minuten (2 lessen)
Kosten
gratis
Onderdelen
video, handleiding, werkwijzer

Lesopzet

De leerlingen worden verdeeld over zes groepen en onderzoeken een bepaalde periode uit het leven van Anne Frank of Peter van Pels. De periodes zijn onderverdeeld in het leven vóór, tijdens en ná de onderduik. Door leerlingen intensief te laten werken aan één specifieke periode worden zijn expert over dat gedeelte van het leven van Anne Frank of Peter van Pels. Elke groep presenteert hun onderzoeksresultaten.

Werkwijzer

Aan de hand van een werkwijzer met bronmateriaal doen de leerlingen stap voor stap historisch brononderzoek. Ze maken hierbij gebruik van Annes Wereld en de daaraan verbonden Anne Frank Kennnisbank. In deze Kennisbank is een schat aan informatie te vinden, gebaseerd op onderzoek van de Anne Frank Stichting.