Workshop over stereotypen, vooroordelen en discriminatie | Mbo

Inzicht in eigen gedrag en denkbeelden
  • burgerschap
  • vooroordelen
  • Nederlands
  • mbo

In de workshop krijgen studenten voorbeelden uit de Tweede Wereldoorlog en van nu te zien over stereotypen, vooroordelen en discriminatie. Zij praten hierna met elkaar over deze situaties. Laat studenten nadenken over hun eigen vooroordelen om inzicht te krijgen in hun eigen opvattingen.

Voor wie
mbo (niveau 1 t/m 4)
Duur
90 minuten (+ eventueel museumbezoek)
Onderdelen
workshop
Max. personen
30

Opbouw workshop

In de workshop vertelt een educatief medewerker van de Anne Frank Stichting het persoonlijke verhaal van Anne Frank en haar familie. Dit verhaal wordt verteld in de context van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog.

Vervolgens gaan studenten met elkaar in gesprek over zowel historische als hedendaagse situaties waarin vooroordelen en discriminatie een rol spelen en waar ze toe kunnen leiden. Dit roept vragen op. Waarom heb je vooroordelen en hoe werken ze precies? En Waarom was Hitler zo populair? 

Als de workshop in het Anne Frank Huis is, is er ook een bezoek aan het museum. 

Workshop op locatie of in het Anne Frank Huis

Wordt de workshop op school gegeven? Dan is er geen reistijd voor de studenten. De workshop past goed binnen het lesprogramma. Een workshop in het Anne Frank Huis is goed te combineren met een bezoek.

Wat studenten leren

Duidelijk voorbeelden zorgen ervoor dat studenten leren over vooroordelen, discriminatie en antisemitisme.  
Hierdoor begrijpen ze bijvoorbeeld dat het proces van ontrechting tijdens de Tweede Wereldoorlog stapsgewijs heeft plaatsgevonden. 

Studenten ontdekken ook dat iedereen een grap anders kan opvatten. Wat voor de een een grap is, kan voor de ander kwetsend zijn. Studenten denken na over hun eigen vooroordelen en stereotype denkbeelden. 

Aan het eind van de workshop beseffen studenten beter waarom reageren op vooroordelen en discriminatie van belang is. Niet alleen in privésituaties maar ook op hun stageplek en bij hun werk in de toekomst.

‘“De studenten waren er stil van, zeer indrukwekkend! Het levert studenten veel op, stilstaan bij vooroordelen. Het stimuleert bewustwording bij studenten: welke rol hebben we zelf in dit soort situaties?”’

Kerndoelen: Burgerschap

De kerndoelen van de workshop passen binnen het vak Burgerschap: sociaal-cultureel domein. Studenten leren de aspecten van breed geaccepteerde sociale omgangsvormen. En hoe je deze toepast om goed te kunnen functioneren.
De student heeft zo kennis en inzicht in: 

  • De grondrechten en plichten in Nederland. 
  • Kenmerken van de verschillende (sub)culturen in Nederland. 
  • Kenmerken van verschillende (sub)culturen en bevolkingsgroepen in Nederland en waarom er spanning is tussen deze groepen.
  • Kenmerken van ethisch en integer handelen.
  • Verschillende culturen en hier respect voor heeft.