Programma voor mbo

Educatieve workshop met museumbezoek

Dit museumprogramma laat mbo-studenten stilstaan bij stereotypen, vooroordelen en discriminatie via hedendaagse en historische voorbeelden. Waarom was Hitler populair? Hoe beïnvloedde hij mensen, hoe wakkerde hij vooroordelen aan? En waarom hebben mensen eigenlijk vooroordelen?

Hoe ziet het programma eruit?

Na de historische inleiding gaan studenten in gesprek met elkaar over situaties in het hier en nu waarin vooroordelen een rol spelen. Daarna brengen ze een bezoek aan het museum.

‘Deze dag blijft hangen.’

Wat studenten leren

Studenten maken aan de hand van concrete voorbeelden kennis met  sociale mechanismen als vooroordelen, discriminatie en antisemitisme. Hierdoor begrijpen ze het proces beter dat tijdens de Tweede Wereldoorlog stapsgewijs plaats heeft gevonden waarin Joden alle rechten worden ontnomen die een menswaardig bestaan garandeerden. Ze ontdekken ook dat het persoonlijk is hoe er op een opmerking gereageerd wordt. Wat de een als grap beschouwt, kan voor de ander kwetsend zijn. Studenten denken bovendien na over hun eigen vooroordelen en stereotype denkbeelden. Aan het eind van de workshop hebben studenten een beter besef van waarom reageren op vooroordelen en discriminatie van belang is.

Leerdoelen

Studenten:

 • Maken kennis met sociale mechanismen als vooroordelen, discriminatie en antisemitisme aan de hand van concrete voorbeelden.
 • Begrijpen dat het proces van ontrechting stapsgewijs plaats heeft gevonden.
 • Ontdekken dat het persoonlijk is in hoeverre een opmerking als ernstig wordt gezien. Wat door de een wordt beschouwd als grap, kan door de ander als kwetsend worden ervaren.
 • Ontdekken wat hun eigen grens is.
 • Denken na over hun eigen vooroordelen en stereotype beelden.
 • Beseffen waarom reageren op vooroordelen en discriminatie van belang is, ook in hun toekomstige werkveld.

Kosten en reserveren

 • Maximaal 35 deelnemers inclusief, maximaal zes begeleiders 
 • Duur: twee uur inclusief museumbezoek.
 • Programma: € 40
 • Entreekosten per student: € 7
 • Eerste begeleider: € 16 
 • Tweede en derde begeleider: gratis
 • Vierde tot zesde begeleider: € 16

ticket Reserveren

Inleidend programma voor scholen

Voor scholen is het mogelijk om bovenstaand programma met een educatief karakter te boeken. De duur van het, ingekorte, programma is 90 minuten inclusief het museumbezoek, de kosten zijn 40 euro. Het Inleidend programma voor scholen wordt met de aanvangstijden van 15:30 en 15:45 uur op doordeweekse dagen aangeboden.

ticket Reserveren

Betalen met de CJP Cultuurkaart

Het ministerie van OCW stelt jaarlijks budget beschikbaar om het klassikaal bezoek aan culturele instellingen te stimuleren. Ook het Anne Frank Huis biedt de mogelijkheid om een educatief programma voor middelbare scholieren via de CJP Cultuurkaart te betalen.

Betalen met de CJP Cultuurkaart

Mbo-workshop op je eigen school

Deze workshop is gelijk aan bovenstaande maar wordt gehouden in je eigen klaslokaal. Een educatief medewerker van de Anne Frank Stichting komt er speciaal voor langs. De programmakosten bedragen € 40

Vraag een mbo-workshop op school aan