Organisatie

Jaarverslag 2021

In samenwerking met Otto Frank wordt op 3 mei 1957 de Anne Frank Stichting opgericht, met als doel de onderduikplek van Anne Frank te beheren en open te stellen voor het publiek en Annes levensverhaal wereldwijd onder de aandacht te brengen.

Missie Anne Frank Stichting

De Anne Frank Stichting is een onafhankelijke organisatie die de plek beheert waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog was ondergedoken en waar zij haar dagboek schreef. De stichting brengt haar levensverhaal en haar werk wereldwijd onder de aandacht, mede ter bezinning op de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie en het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie.

‘Het werk van de Stichting is niet beperkt tot het beheren van het huis. Ze wil de gebeurtenissen tijdens de donkere jaren van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolgingen onder de aandacht brengen maar ook discriminatie, vooroordelen en onderdrukking in de wereld van vandaag bestrijden.’

Organisatieaanpassingen

De coronapandemie heeft grote gevolgen voor de Anne Frank Stichting. Ook in 2021 is het museum voor een groot deel van het jaar gesloten. De Stichting is voor haar financiering grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit het museum en ontvangt geen structurele overheidssubsidie. De Anne Frank Stichting is de overheid erkentelijk voor de steun die zij in 2020 en 2021 ontvangt, maar er blijven tekorten over. De organisatieaanpassingen de we in 2020 aankondigen, voeren we in 2021 uit.

‘We hebben collega’s moeten laten gaan die jaren met hart en ziel voor de organisatie hebben gewerkt. Dat is een pijnlijk proces. We hebben het reorganisatieproces zo zorgvuldig mogelijk uitgevoerd. De medewerkers die boventallig verklaard zijn, hebben een beroep op een goed sociaal plan kunnen doen.’

Bestuur en organisatie

De Anne Frank Stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant bestuur van en door culturele instellingen en richtlijnen voor toezicht daarop. De code heeft betrekking op de Nederlandse gesubsidieerde culturele instellingen. Hier vindt u een nadere toelichting op de wijze waarop de Anne Frank Stichting aan de acht principes van de Governance Code Cultuur voldoet.

Governance Code Cultuur

Het museum wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel, waarbij de directie verantwoordelijk is voor het bestuur van de Anne Frank Stichting. De directie wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en staat haar met raad terzijde.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op alle aspecten van de organisatie. Hier vindt u het verslag van de Raad van Toezicht over de wijze waarop de Raad in 2021 invulling gaf aan zijn rol, inclusief de agendapunten van de vergadering van de Raad van Toezicht.

Verslag 2021 Raad van Toezicht

Directie

De directie is verantwoordelijk voor het bestuur van de Anne Frank Stichting. Sinds 2011 is Ronald Leopold algemeen directeur. Hij heeft – tijdelijk - ook de taken van de zakelijk directeur in zijn portefeuille. 

De directie

Beloningsbeleid

De Anne Frank Stichting hanteert een eigen arbeidsvoorwaardenregeling en volgt in principe de loonontwikkelingen van de cao Museum. De directie wordt beloond binnen de kaders van de Code Cultural Governance. De Raad van Toezicht en Raad van Advies zijn onbezoldigd.

AVG

De Anne Frank Stichting hecht aan een goede naleving van de AVG. Zo hanteren we in de samenwerking met andere partijen steevast een zogeheten verwerkersovereenkomst, opgesteld volgens de AVG-richtlijnen. De naleving wordt periodiek getoetst door een externe partij. Over de naleving wordt tevens gerapporteerd aan de Raad van Toezicht.

Inclusie en diversiteit

De Anne Frank Stichting onderschrijft de Code Culturele Diversiteit. Vanuit de statutaire doelstelling van de Anne Frank Stichting en de geschiedenis die de Stichting representeert, zijn diversiteit en inclusie wezenlijke waarden. We streven daarom via ons wervingsbeleid naar een diverse samenstelling van het personeel.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van de organisatie en de medewerkers van de Anne Frank Stichting en praat mee over voorgenomen organisatieontwikkelingen. In 2021 zijn er zeven AFS-medewerkers lid van de OR. In 2021 komen verschillende punten langs, waaronder de strategische heroriëntatie en diverse arbozaken. Meer informatie over de activiteiten van de OR is te vinden in het OR-jaarverslag. 

Verslag 2021 Ondernemingsraad

Partners

In Argentinië, Duitsland, Groot-Brittannië, Oostenrijk en de Verenigde Staten werkt de Anne Frank Stichting samen met vaste partnerorganisaties. Zij organiseren reizende Anne Frank-tentoonstellingenen en (bijbehorende) educatieve activiteiten in hun land.

Onze partnerorganisaties

Financiën

De Anne Frank Stichting ontvangt geen structurele overheidssubsidie voor het museum en is voor haar inkomsten grotendeels afhankelijk van het museumbezoek.

Voor de financiering van grote museale vernieuwingen en educatieve projecten in binnen- en buitenland is de Stichting aangewezen op fondsen, donateurs en subsidiënten als de Europese Unie en de Nederlandse overheid.

Voorbeelden van projectondersteuning

 • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt de ontwikkeling en uitvoering van educatieve projecten in Nederland voor docenten en docenten in opleiding, jongeren, politie en voor educatieve activiteiten in het betaalde en in het amateurvoetbal. Daarnaast maakt VWS het mogelijk dat een medewerker van de Anne Frank Stichting deelneemt in de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).
 • De Europese Commissie ondersteunt het spreekkorenproject Changing the Chants en de toolbox tegen discriminatie Stories that Move 2.0. Changing the Chants wordt ook ondersteund door de Stichting Levi Lassen en Stories that Move 2.0 wordt ook ondersteund door de Stiftung Erinnering, Verantworung, Zukunft (EVZ).
 • Het vfonds draagt bij aan educatieve activiteiten voor docenten en jongeren in het kader van Leren van de oorlog
 • Het Anne Frank Youth Network krijgt steun van de Atlassion Foundation en de Nederlandse ambassade in India.
 • De Nederlandse ambassade in Colombia maakt de reizende Anne Frank-tentoonstelling in Colombia mogelijk, incluis plaatsingen en gidsentrainingen.
 • Het VSBfonds steunt de ontwikkeling en tournee van een openluchtversie van de Anne Frank-tentoonstelling Laat me mezelf zijn. Met dank aan Netflix komt een educatieve film bij de tentoonstelling Laat me mezelf zijn tot stand.
 • Het European Solidarity Corps (EU programma, in Nederland uitgevoerd door het Nederlands Jeugd Instituut) helpt de Anne Frank Stichting aan drie vrijwilligers binnen de afdeling Educatieve Projecten.
 • Het Cultuurfonds en het VSBfonds dragen bij aan de totstandkoming van de webeditie van alle manuscripten van Anne Frank.
 • Het Mondriaan Fonds maakt het ontwikkelen en bouwen van een online kennisbank mogelijk, Annes wereld.
 • Het Kickstart Cultuurfonds draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe online museumrondleidingen.
 • Stichting Makaria maakt de vervanging van de glaswanden in Anne Franks kamer, die de originele plaatjes beschermen, mogelijk.
 • De app The Bookcase for Tolerance en campagne zijn belangeloos bedacht en gemaakt door Innocean Berlin, Media Monks, Massive Music, Hagens PR& Strategy, Johan Kramer, Ted Alkemade, Yvette de Witt en Sven Shrader.

VriendenLoterij

Sinds 2007 is de Anne Frank Stichting beneficiënt van de BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland. Op 15 augustus 2021 gaat de BankGiro Loterij samen met de VriendenLoterij. Alle deelnemers spelen samen mee in één grote loterij onder de naam VriendenLoterij.

De Anne Frank Stichting ontvangt een cheque ter waarde van maar liefst € 266.559 van de VriendenLoterij als bijdrage over 2021. Naast het jaarlijkse vaste bedrag van € 200.000 ontvangen we een extra bijdrage van € 66.559 met dank aan de deelnemers die aangeven dat zij voor de Anne Frank Stichting willen meespelen.