Voorwoord

Jaarverslag 2022

De gevolgen van de coronapandemie laten zich ook in 2021 gelden. De vaccinaties komen op gang, maar het corona-virus heeft ons nog altijd in zijn greep. Als gevolg van de pandemie moet het Anne Frank Huis maandenlang, 168 dagen, zijn deuren voor het publiek sluiten. De financiële gevolgen zijn groot; als museale en educatieve organisatie zijn we afhankelijk van de museumentreegelden die we grotendeels moeten missen. Ondanks zeer gewaardeerde overheidssteun moeten we afscheid nemen van collega’s die zich met hart en ziel voor de Anne Frank Stichting hebben ingezet.

Het museum is een groot deel van het jaar gesloten, maar veel van onze projecten kunnen we, mede dankzij subsidies, voortzetten. Zeker op digitaal gebied gebeurt veel. Zo ontwikkelen we online museumrondleidingen en lanceren we het vervolg op het Anne Frank videodagboek op ons YouTube-kanaal, Na de arrestatie. Met dit vervolg komt de Stichting tegemoet aan de vraag van veel jongeren hoe het Anne na haar arrestatie is vergaan, de periode die zij niet in haar dagboek heeft kunnen beschrijven. En: alle manuscripten van Anne Frank zijn voor het eerst in een nieuwe wetenschappelijke online editie te zien in landen waar de auteursrechten op de geschriften van Anne Frank zijn vervallen.

Sinds 2015 voeren we educatieve projecten uit om racistische uitingen en antisemitische spreekkoren in en rond voetbalstadions tegen te gaan. Dat doet de Stichting in samenwerking met nationale en internationale voetbalclubs, de KNVB en de overheid. We lanceren een nieuwe online game Aftrap. De bal ligt bij jou. De game speelt zich af rond een schoolvoetbaltoernooi waarin alledaagse voorbeelden van discriminatie aan bod komen.

In opdracht van de Anne Frank Stichting doet het Verwey-Jonker Instituut in 2019 onderzoek naar de ontvankelijkheid voor illiberaal en antidemocratisch gedachtegoed en de weerbaarheid daartegen in Nederland. De eerste rapportage wordt in februari 2021 gepubliceerd. Er is brede maatschappelijke steun voor onze democratische rechtsstaat, maar deze steun is niet altijd onvoorwaardelijk, zo blijkt. Het geeft aan hoe belangrijk het is om mensen, en vooral ook jongeren, bewust te maken van het grote belang van de democratische rechtsstaat en de betekenis ervan voor een vreedzame, gelijkwaardige samenleving. In onze educatieve projecten zullen we dit nog meer tot uiting laten komen.

Meer over onze projecten en activiteiten leest u in dit jaarverslag. Onze dank gaat uit naar iedereen die ons (financieel) heeft bijgestaan en bij onze organisatie betrokken is.

‘Waarom, o waarvoor dient nu de oorlog? Waarom kunnen de mensen niet vreedzaam met elkaar leven? Waarom moet alles verwoest worden?’

Brute machtspolitiek en niets ontziend geweld hebben Europa opnieuw in hun greep. De gevolgen ervan op korte en lange termijn zijn onzeker. Laten we hopen dat wat we geleerd hebben van de geschiedenis niet voor niets is geweest en dat de internationale rechtsorde uiteindelijk zal zegevieren.


Ronald Leopold, algemeen directeur
Amsterdam, mei 2022