Wie we zijn

De directie

De directie is verantwoordelijk voor het bestuur van de Anne Frank Stichting. Sinds 2011 is Ronald Leopold de algemeen directeur.

Ronald Leopold, algemeen directeur

Ronald Leopold is in 1960 in Groningen geboren. Hij studeert van 1978-1985 Geschiedenis aan de RU Groningen en schrijft zijn doctoraalscriptie in Boedapest. 

Leopold heeft na zijn studie verschillende functies vervuld bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Daar is hij onder andere betrokken bij de uitvoering van wetten voor oorlogsgetroffenen. In 1990 stapt hij over naar de Pensioen & Uitkeringsraad (PUR) waaraan hij vanaf 2006 leiding geeft. Leopold is getrouwd en heeft een dochter. Sinds 1 januari 2011 is hij algemeen directeur bij de Anne Frank Stichting.

'Geschiedenis in het hier en nu', een artikel van Ronald Leopold. 

'Geef iedereen de mogelijkheid meer te leren over Anne Frank'. Een opiniestuk geschreven door Ronald Leopold, verscheen 7 november 2017 in de Volkskrant