De directie

De directie is verantwoordelijk voor het bestuur van de Anne Frank Stichting. Sinds 2011 is Ronald Leopold de algemeen directeur.

Ronald Leopold, algemeen directeur

Ronald Leopold is in 1960 in Groningen geboren. Hij studeert van 1978-1985 Geschiedenis aan de RU Groningen en schrijft zijn doctoraalscriptie in Boedapest. 

Leopold heeft na zijn studie verschillende functies vervuld bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Daar is hij onder andere betrokken bij de uitvoering van wetten voor oorlogsgetroffenen. In 1990 stapt hij over naar de Pensioen & Uitkeringsraad (PUR) waaraan hij vanaf 2006 leiding geeft. Sinds 1 januari 2011 is hij algemeen directeur bij de Anne Frank Stichting.

Leopold is getrouwd en heeft een dochter.

'Geschiedenis in het hier en nu', een artikel van Ronald Leopold. 

'Geef iedereen de mogelijkheid meer te leren over Anne Frank'. Een opiniestuk geschreven door Ronald Leopold, verscheen 7 november 2017 in de Volkskrant

Mireille Pondman, zakelijk directeur

Mireille Pondman is in 1970 in Delft  geboren. Zij studeert van 1990 tot 1994  Museologie aan de Reinwardt Academie (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) en van 1995 tot 2001 Politicologie en Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit.

Pondman heeft na haar studie verschillende functies vervuld. Zij begint haar loopbaan als adviseur en trainer bij het Nederlands Openlucht Museum en als projectleider bij het Nederlands Museumregister. Na een periode als zelfstandig adviseur gewerkt te hebben, werkt zij per 2001 als beleidsadviseur en per 2003 als leidinggevende bij de gemeente Gouda op het gebied van cultuur, sport, recreatie en stadsontwikkeling. Zij vervolgt haar loopbaan in 2007 als directeur-bestuurder bij het Bibliotheek Service Centrum (BISC) in Utrecht, dat openbare bibliotheken in hun dienstverlening ondersteunt. Vanaf april 2016 is Mireille Pondman werkzaam als zakelijk directeur bij het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD), dat kennis, onderzoek en informatie over de kunst van de Nederlanden in internationale context wereldwijd toegankelijk maakt voor musea, wetenschap en publiek. Per 1 november 2022 is zij zakelijk directeur bij de Anne Frank Stichting.

Pondman is getrouwd en heeft een dochter en een zoon.