Wie we zijn

Toezicht en advies

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht onder voorzitterschap van Ernst Hirsch Ballin houdt toezicht op het beleid van de directie en staat haar met raad terzijde.

Dit zijn de huidige leden van onze Raad van Toezicht:

 • De heer P.W. Doop
 • Mevrouw drs. K. Ferrier
 • De heer prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin, voorzitter
 • De heer mr. M. Krop
 • Mevrouw prof. dr. C. M van Praag
 • Mevrouw M.L. van Praag

De (neven)functies van de leden van de Raad van Toezicht.

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke stromingen. Zij adviseren de Raad van Toezicht over vraagstukken die bepalend zijn voor de identiteit van de Stichting. De Raad van Advies is ‘het klankbord van de samenleving’.

De huidige leden van onze Raad van Advies:

 • Mevrouw drs. G. Acton 
 • De heer mr. P. van Dijk
 • De heer drs. R.J. Glaser
 • Mevrouw drs. M.L. Henneman
 • Mevrouw drs. R.C. Musaph-Andriesse
 • Mevrouw mr. J.E. Overdijk-Francis
 • De heer mr. H.D. Tjeenk Willink
 • De heer drs. J.F. Westra