Terug

Anne Frank Stichting moet reorganiseren

None

28 oktober 2020 — De coronapandemie heeft grote gevolgen voor de Anne Frank Stichting. De Stichting is voor haar financiering grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit het museum en ontvangt geen structurele overheidssubsidie.  De Anne Frank Stichting ontkomt daarom niet aan organisatieaanpassingen.

Lagere inkomsten

Als gevolg van de beperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan het museum maximaal een kwart van het aantal bezoekers ontvangen in vergelijking met de voorafgaande jaren. Ook voor volgend jaar en het jaar daarop verwacht de Stichting minder bezoekers en daarom aanzienlijk lagere inkomsten. De Anne Frank Stichting ontkomt daarom niet aan organisatieaanpassingen teneinde de kosten te verlagen en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de kern van haar museale en educatieve missie uitgevoerd kan blijven worden.

Ronald Leopold, algemeen directeur Anne Frank Stichting: ‘De wereld maakt een grote crisis door. Net als veel andere organisaties verkeren wij in zwaar weer en ontkomen we niet aan ingrijpende, pijnlijke maatregelen. Sinds de opening van het museum in 1960 zijn er bezoekers vanuit de hele wereld naar Amsterdam gekomen om het Anne Frank Huis te bezoeken. Entreegelden vormen de financiële basis voor het beheren en openstellen van Anne Franks onderduikplek en voor het uitvoeren van onze educatieve projecten wereldwijd. Nu veel bezoekers noodgedwongen wegblijven en we onze museuminkomsten grotendeels moeten missen, staat die financiële basis ernstig onder druk. Wij zijn de overheid buitengewoon erkentelijk voor de steun die we ontvangen. Desalniettemin blijven er substantiële tekorten over. Niemand kan met zekerheid zeggen hoe de pandemie en de gevolgen ervan zich gaan ontwikkelen. We moeten onze organisatie daarom aanpassen aan de veel lagere inkomsten, maar willen er daarnaast voor zorgen dat de kern van onze museale en educatieve missie uitgevoerd kan blijven worden.’

Drie pijlers

De Anne Frank Stichting gaat kostenbesparingen doorvoeren en is op zoek naar extra inkomsten. Daarnaast doet de Stichting een beroep op haar reserves. Onderdeel van de kostenbesparingen is een reorganisatie. De Stichting zal kleiner en compacter moeten worden om kosten te besparen en bij veranderende situaties beter in te kunnen grijpen. De Anne Frank Stichting zal de komende jaren minder activiteiten kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd moet er een evenwicht gevonden worden tussen de noodzaak om kosten te besparen en het belang om de kern van de missie te blijven uitvoeren, juist ook in verband met de maatschappelijke gevolgen van de pandemie. Er zullen 15 fulltime arbeidsplaatsen verdwijnen, dat is bijna een vijfde van de medewerkers. Gedwongen ontslagen kunnen helaas niet voorkomen worden.

Ronald Leopold: ‘We realiseren ons dat we collega’s moeten laten gaan die jaren met hart en ziel voor de organisatie hebben gewerkt. Dat is een pijnlijk proces. We zullen het reorganisatieproces zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren. De medewerkers die boventallig verklaard worden, kunnen een beroep doen op een goed sociaal plan.’

Missie

In samenwerking met Otto Frank, Annes vader, wordt op 3 mei 1957 de Anne Frank Stichting opgericht; een onafhankelijke, non-profit organisatie die de onderduikplek van Anne Frank beheert en openstelt en Annes levensverhaal wereldwijd onder de aandacht brengt. Op 3 mei 1960 opent het museum voor het eerst zijn deuren. In zijn 60-jarig bestaan heeft het Anne Frank Huis meer dan 36 miljoen bezoekers mogen ontvangen.

Met Anne Franks levensverhaal als basis ontwikkelt de Stichting educatieve programma’s en producten. Het doel is jongeren bewust te maken van de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie en het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie.