Terug

Verklaring tegenonderzoek coldcase

None

23 maart 2022 — De Anne Frank Stichting heeft op 17 januari 2022 in reactie op de verschijning van het boek Het verraad van Anne Frank een verklaring op de website geplaatst. Daarin stellen we kritische vragen ten aanzien van enkele belangrijke onderdelen van het coldcaseonderzoek, waarin het coldcaseteam de Joodse notaris Arnold van den Bergh als waarschijnlijke verrader van Anne Frank aanwijst.

We plaatsen onze vraagtekens bij: het anonieme briefje, de veronderstelde lijsten bij de Joodse Raad en Arnold van den Berghs verblijfplaats na februari 1944. Verder plaatsen we vraagtekens bij de door het team gehanteerde datering van het briefje. We wijzen in deze verklaring op de noodzaak van nader onderzoek.

Complete verklaring coldcaseonderzoek 17 januari


Een aantal deskundigen heeft op eigen initiatief nader onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft op eerdergenoemde en andere punten belangrijke, en deels ook nieuwe inzichten opgeleverd. Die bevindingen staan haaks op de gevolgtrekkingen die het coldcaseteam ten aanzien van Van den Bergh maakt. Deze onderzoekers laten overtuigend zien dat Arnold van den Bergh op basis van de beschikbare informatie niet als verrader van Anne Frank en de andere zeven onderduikers van het Achterhuis kan en mag worden aangemerkt.

‘Onze vraagtekens bij de conclusies van het coldcaseteam worden ondersteund door het tegenonderzoek van vooraanstaande historici. Je mag niet iemand als verrader van Anne Frank de geschiedenis insturen als je daar geen sluitend bewijs voor hebt. We hopen dat met dit tegenonderzoek Van den Berghs naam van blaam gezuiverd is, ook voor zijn nabestaanden, waaronder kleindochter Mirjam de Gorter.’