Onderzoek naar antisemitisme

Antisemitisme in het betaald voetbal

Verslag conferentie Antisemitisme in het betaald voetbal 2016

Voetbalgerelateerd antisemitisme is al decennialang een Europese fenomeen. Het is een probleem met verschillende ontstaansgeschiedenissen en zeer uiteenlopende uitingen van voetbalgerelateerd antisemitisme. Tot op de dag van vandaag is hier nog geen eenduidige oplossing voor gevonden.

Verschillende soorten voetbalgerelateerd antisemitisme

Voetbalgerelateerd antisemitisme is in al deze vier landen een bekend fenomeen. Toch zijn er voldoende verschillen te vinden in zowel oorsprong, omvang en verschijningsvormen. En de manier waarop de landen zich hebben ingezet om de problemen te bestrijden. 

Zo is het antisemitisme in Engeland en Nederland bijvoorbeeld gericht tegen een specifieke club. Zoals Tottenham Hotspur en Ajax. In Duitsland komt het antisemitisme vaak voort uit rechtsextremistische supportersgroepen. 

In Engeland kiezen ze meestal voor een repressieve aanpak. En in Duitsland worden supporters betrokken bij educatieve oplossingen.

Conferentie als basis voor internationale projecten

De Anne Frank Stichting organiseerde in juni 2015 een internationale conferentie om de situatie in vier Europese landen met elkaar te vergelijken. 

Afgevaardigden van overheden, voetbalbonden, voetbalclubs, antidiscriminatie-organisaties en supportersgroepen uit Engeland, Duitsland, Polen en Nederland werden uitgenodigd om mee te doen. 

Het belangrijkste doel van de Anne Frank Stichting was om kennis en ervaringen over deze problematiek met elkaar te delen. De conferentie was de basis voor zeven projecten bij clubs uit de eredivisie en in 2018 volgt een Europees project.

Verslag van Antisemitisme in het Betaald Voetbal

Op basis van de tweedaagse conferentie is een verslag gemaakt waarin de belangrijkste en meest verhelderende aspecten van de lezingen en seminars zijn uitgewerkt. 

Het verslag vormt daarmee een aanknopingspunt voor relevante instanties om in de komende jaren effectieve maatregelen te (blijven) nemen in de strijd tegen voetbalgerelateerd antisemitisme.