Antisemitisme onder jongeren in Nederland

Onderzoek naar oorzaken en triggerfactoren van antisemitisme

De afgelopen jaren vonden verschillende antisemitische incidenten plaats. Die zorgden toen en in bepaalde mate nog steeds voor onrust in de Nederlandse samenleving. In 2015 zijn de triggerfactoren van antisemitisme onderzocht.

Oorzaken en Triggerfactoren

De incidenten met de twee meest voorkomende oorzaken zijn: 

  • Het Midden Oosten-conflict: gebeurtenissen in dit conflict en de eigen religie zijn triggerfactoren en hebben de meeste impact.
  • Voetbal: het stadionbezoek, het toeleven naar een wedstrijd en meegaan in de flow van een supportersschare een belangrijke triggerfactor.

Samenwerking Anne Frank Stichting en het Verwey-Jonker Instituut 

De Anne Frank Stichting en het Verwey-Jonker Instituut hebben 2400 jongeren over dit onderwerp ondervraagd. De opdracht kwam van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Moslimjongeren over zionisten en Joden

In het onderzoek naar antisemitisme onder jongeren in Nederland werden verschillende triggerfactoren voor antisemitisch gedrag onderzocht. Een opvallende uitkomst van het onderzoek was dat islamitische jongeren daarbij zeer negatief dachten over zionisten.


Opvallend is dat deze jongeren tegelijkertijd geen helder beeld hadden wat 'zionisten' precies zijn. In dit vervolgonderzoek wordt die ogenschijnlijke tegenspraak verder onderzocht.