Belasting­voordeel bij giften

Steun de Anne Frank Stichting

De Anne Frank Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI, algemeen nut beogende instelling, RSIN-nummer 002954485. Dit betekent dat u een schenking fiscaal in aftrek kunt brengen, mét een verhogingsfactor, zodat de aftrekbare som hoger is dan uw daadwerkelijke gift. Er is sprake van een verhogingsfactor van 25% over de eerste €5.000. die u schenkt. Schenkt u bijvoorbeeld €1.000 dan is uw fiscale aftrek €1.250. Bij een eenmalige schenking wordt een drempel toegepast, dat is niet het geval bij periodieke schenkingen.

Eenmalige gift

Het fiscale voordeel is afhankelijk van de hoogte van het verzamelinkomen (box 1, 2 en 3 samen) van u en uw eventuele partner, het tarief waartegen u uw schenking in aftrek kunt brengen en eventuele andere schenkingen die u in het jaar heeft gedaan. De drempel is 1% van het verzamelinkomen van u en uw eventuele partner en ten minste €60. Het plafond is 10% van uw verzamelinkomen. Ook bij een eenmalige schenking kunt u gebruik maken van de verhogingsfactor. Deze is 25% over de eerste €5.000 van uw schenking. 

Periodieke gift

U geniet het optimale fiscale voordeel wanneer u een periodieke gift doet. U zegt dan toe om voor minimaal vijf jaar jaarlijks een vast bedrag te schenken. Hiervoor stelt u een schenkingsovereenkomst op. Dit kan bij de notaris maar hoeft niet. De belastingdienst heeft ook een gratis exemplaar beschikbaar. 

Meer informatie over periodieke schenking