Beheer en behoud Anne Frank Collectie

Zorgen voor een diverse collectie

Jaarlijks lopen er meer dan 1,2 miljoen bezoekers door het Anne Frank Huis. Het is een uitdaging om de originelen in het huis in goede staat te houden. Ook beheren wij collectiestukken in ons depot. Alles wordt geregistreerd, gefotografeerd en onderzocht.

Samenstelling van de collectie

De Anne Frank Stichting zet zich in om originelen te verwerven over de geschiedenis van Anne Frank. Otto Frank leverde een belangrijke bijdrage aan de vorming van de collectie. In de loop der jaren is deze museale collectie uitgebreid door aankoop, schenking of bruikleen.

Lees meer over hoe de collectie is ontstaan

Originelen conserveren voor de toekomst

De conditie van alle collectiestukken in het depot zoals brieven en foto’s wordt regelmatig zorgvuldig gecontroleerd. Net als alle originele onderdelen in het Huis zoals de boekenkast, kozijnen, deuren en trappen. We kijken samen met verschillende experts naar veilige manieren om de collectie te presenteren. Het juiste klimaat en beschermingsmaatregelen houden de conditie van de objecten op peil.

Leer meer over de conservering van de Anne Frank Collectie

Digitaliseren van de collectie

Een groot deel van onze collectie is gedigitaliseerd binnen Metamorfoze. Dit is het nationale programma voor het behoud van papieren erfgoed.

Lees meer over hoe Metamorfoze helpt onze collectie te beschermen

Aanvraag bruiklenen

Objecten uit de collectie van de Anne Frank Stichting zijn beschikbaar voor bruikleen, mits de objecten in goede conditie zijn en de aanvrager aan de voorwaarden voor vervoer en verblijf voldoet.

Lees meer over bruikleenaanvragen