De familie Frank in Frankfurt am Main, 1929-1933

Tentoonstelling in het Anne Frank Huis

Op 12 juni 1929 wordt Anne Frank in Frankfurt am Main in Duitsland geboren. De foto’s van de familie Frank uit die tijd tonen een zorgeloze wereld; op geen enkele foto is iets te zien van de politieke situatie en onrust in Duitsland.

De nieuwe tijdelijke tentoonstelling belicht de periode waarin Duitsland van een democratisch land in een dictatuur verandert.

Familie Frank

De tentoonstelling vertelt het verhaal van de familie Frank in Frankfurt tegen de achtergrond van de economische, sociale en politieke problemen in Duitsland. De tentoonstelling begint met Anne Franks geboorte in Duitsland in 1929, belicht de machtsovername van Hitler en zijn  antisemitische Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP) en eindigt met de emigratie van de familie Frank naar Nederland in 1933.

‘Tot mijn vierde jaar woonde ik in Frankfort. Daar wij volbloed joden zijn, ging m'n vader in 1933 naar Holland.’

Van democratie naar dictatuur

In het hart van de tentoonstelling staat het leven van de familie Frank in Frankfurt centraal, daaromheen belicht de tentoonstelling de zorgelijke ontwikkelingen in de stad en in het land. Bezoekers zien originelen van de familie Frank, waaronder een bruidskist, en krijgen tekst en uitleg aan de hand van foto’s, films en achtergrondinformatie. De tentoonstelling laat zien, geïllustreerd door verkiezingsposters en stembiljetten, hoe de Duitse democratie verandert in een dictatuur. 

Lessen uit de twintigste eeuw

Hoe kun je je teweer stellen tegen de uitholling van de democratie en de opkomst van autoritair gedachtengoed? Aanvullend op de tentoonstelling is hierover een korte animatie te zien die is geïnspireerd op het boek Over tirannie (On Tyranny) van Timothy Snyder. Deze Amerikaans historicus, gespecialiseerd in de Holocaust, legt in een aantal `lessen’ uit hoe je je concreet teweer kunt stellen tegen opkomend autoritair gedachtengoed.

Achtergrondartikel: Duitsland 1933: van democratie naar dictatuur
Rapportages over Democratisch bewustzijn in Nederland

Lesmateriaal voor vo en mbo

De democratie is van belang voor ons allemaal. Voor leerlingen en/of studenten is het echter vaak een abstract begrip. In deze interactieve les krijgen zij aan de hand van een geanimeerde video uitleg over het begrip democratie en hoe de democratie van invloed is op hun dagelijkse leven.

Naar het lesmateriaal