Voorwoord

Jaarverslag 2022

De pandemie ligt gelukkig achter ons. Na twee coronajaren, waarin het Anne Frank Huis noodgedwongen grotendeels gesloten was, kunnen we begin 2022 de deuren van het museum voor onze bezoekers openen. Zodra de bemensing in het museum op volle sterkte is, kunnen we het museum ook weer langer openhouden. Vanaf de zomer zijn we zeven dagen per week geopend, van 9:00 uur tot 22:00 uur. We verwelkomen als vanouds bezoekers uit alle delen van de wereld.   

Op 25 juni 2022 is het 75 jaar geleden dat, dankzij Otto Franks inspanningen, Annes dagboek Het Achterhuis in Nederland wordt uitgegeven. We staan bij dit jubileum op verschillende manieren binnen en buiten het museum stil. Auteur Marieke Lucas Rijneveld, winnaar van de prestigieuze International Booker Prize 2020, maakt op ons verzoek een prachtig gedicht: Vrijzwemjaren.

Het tegengaan van antisemitisme, racisme en discriminatie is een wezenlijk onderdeel van onze missie. Met onze wereldwijde educatieve activiteiten stimuleren we jonge mensen zich in te zetten voor vrijheid, gelijke rechten en democratie. De tweede rapportage Democratisch Bewustzijn in Nederland, die in april 2022 in opdracht van de Stichting verschijnt, laat zien dat een deel van de Nederlandse bevolking bereid is om voor urgente en complexe problemen de parlementaire democratie tijdelijk terzijde te schuiven. Het is zorgwekkend dat met name 18-24 jarigen in 2021 een hogere ontvankelijkheid voor antidemocratisch denken hebben dan in 2019. Het belang en het bevorderen van onze democratische rechtsstaat zal de komende jaren daarom een belangrijk thema zijn in onze educatieve programma’s, naast het tegengaan van antisemitisme.

Wij zijn er trots op dat we op 28 november uit handen van koningin Máxima de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs 2022 ontvangen. De Stichting krijgt deze belangrijke prijs omdat ‘zij al decennialang het levensverhaal en gedachtegoed van Anne Frank op een creatieve en inspirerende manier wereldwijd onder de aandacht brengt’. We zijn enorm blij met deze prijs. Het is een eerbetoon aan de nagedachtenis van Anne Frank, wiens levensverhaal en woorden nog altijd mensen wereldwijd inspireren.  

Over onze projecten en activiteiten leest u in dit jaarverslag. Onze dank gaat uit naar iedereen die ons (financieel) bijstaat en bij onze organisatie betrokken is.

Daarbij willen we een persoon in het bijzonder noemen: Hannah Pick-Goslar, ook bekend als Hanneli in Annes dagboek. Tot ons verdriet overlijdt Hannah Pick-Goslar op 28 oktober op 93-jarige leeftijd in Jeruzalem. Net als Otto Frank overleeft zij de Holocaust. Na de oorlog zal zij hem en later ook anderen vertellen over haar laatste ontmoeting met Anne, in concentratiekamp Bergen-Belsen. De herinneringen zijn pijnlijk, maar ze voelde zich verplicht om over Anne en de Holocaust te vertellen: ‘omdat ik het heb overleefd en Anne niet’. Dat doet zij jarenlang, tot kort voor haar overlijden, waarin zij ook zich uitspreekt tegen de oorlog in Oekraïne. Wij konden altijd een beroep op Hannah Pick-Goslar doen en herinneren haar met veel warmte en respect. Moge haar nagedachtenis tot zegen zijn.

Ronald Leopold, algemeen directeur
Amsterdam, mei 2023