Terug

Steun de Anne Frank Stichting om discriminatie tegen te gaan

None

10 november 2020 — Wereldwijd brengt ongelijke behandeling, discriminatie in alle vormen, mensen in beroering en beweging. Conform haar missie wil de Anne Frank Stichting jongeren, zeker in deze tijd, kennis en vaardigheden aanleren om discriminatie tegen te gaan. Hiervoor is een educatieve, online toolbox ontwikkeld: Stories that Move.

Om één miljoen jongeren aan de slag te laten gaan met Stories that Move is de Stichting een crowdfundingactie gestart.

Steun ons via Gofundme.com

In de online toolbox Stories that Move vertellen jongeren over hun ervaringen met discriminatie. De kracht zit ‘m in hun herkenbare, soms schrijnende, persoonlijke verhalen die het startpunt vormen om discriminatie nader te onderzoeken en eigen ervaringen en standpunten uit te wisselen. De toolbox biedt verdiepende informatie over discriminatie maar ook over andere onderwerpen, zoals diversiteit en mediagebruik, en bevat educatieve handreikingen voor docenten, zoals het zorgen voor een veilige groepssfeer en het begeleiden van groepsgesprekken.

Stories that Move is als online toolbox overal en gratis beschikbaar – een plus nu veel docenten en jongeren op afstand onderwijs geven cq volgen. In 2018 won Stories that Move de Comenius EduMedia-prijs voor uitstekend digitaal lesmateriaal.

Erasmus + beurs

Sinds de lancering in 2018 heeft de Anne Frank Stichting met hulp van zeven Europese partners 5.000 docenten en 250.000 jongeren uit Europa met Stories that Move weten te bereiken. Dankzij een subsidieaanvraag bij de Europese Unie hebben we als Stichting de kans om nog eens 20.000 leerkrachten en via hen één miljoen leerlingen te bereiken.

De Erasmus + beurs van de Europese Unie heeft een bedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld voor Stories that Move: voor het geven van workshops, het maken van een Spaanstalige versie en voor het ontwikkelen van modules voor internationale jongerenuitwisselingen. Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van de Erasmus + beurs is 30% cofinanciering.

Crowdfunding

We hebben als Anne Frank Stichting de expertise en het netwerk om Stories that Move verder uit te rollen en uit te breiden, maar door de coronacrisis missen we de inkomsten uit het Anne Frank Huis om € 150.000 bij te kunnen dragen. Om aan de eis van 30% cofinanciering van de Erasmus + beurs te kunnen voldoen, voeren we daarom een crowdfundingactie. We vragen het publiek om ons te helpen om één miljoen nieuwe jongeren met Stories that Move te bereiken en hun kennis en vaardigheden aan te leren om discriminatie tegen te gaan. Doneren kan via Gofundme.